Sognehuset

Vellev, Gerning og Hvorslevs nye sognehus er opført som den tredje længe i præstegårdsanlægget ved Hvorslev Kirke. Sognegårdsanlægget åbner sig op og orienterer sig over mod kirke og kirkegård. Bygningen er sammen med de øvrige bygninger og kirken et unikt og smukt helstøbt anlæg.

Med sognehuset er der skabt et kirkeligt mødested som signal om bevaring af livet på landet og i landsbyen i en tid, hvor skoler og andre samfundsinstitutioner lukkes ned. 

Det nye sognehus er på 180 m². Bygningen er opført med samme bredde som præsteboligen og opført af røde facadesten og rødt tegltag og med høj tagrejsning som den gamle præstebolig.

Bygningen er udformet således, at facaden ”åbner” ud mod byen og ud mod gårdspladsen. Indvendig er bygningen udformet med vandskurede hvidmalede vægge og lyse lofter.

Konfirmandstuen er på 70 m² med plads til ca. 70 personer til foredrag, sangaftner, møder eller lignende, dertil en foyer på 40 m², som kan lægges til undervisningsrummet.
Yderligere er der indrettet et dejligt møderum, et depot, et køkken samt to toiletter.
Det offentlige toilet har adgang på vestsiden af sognehuset.

Udgifter til bygningen udgør ca. 3.000.000 kr. Bygningen blev indviet og taget i brug den 19. november 2016 ved et åbenthusarrangement med deltagelse af folk fra sognet.

Af arkitekt Mogens Svenning - kilde Favrskov Provsti

Annekset

Annekset til Hvorslev Præstegård huser
Hvorslev Lokalhistoriske Arkiv
Skråvej 6, Hvorslev 

Arkivleder: Bente Dalsgaard Christensen
Telefon: 86 46 44 33
E-mail: lokalarkivhvorslev@hotmail.com

Åbningstid:
Onsdage kl. 13.00 - 17.30
Ferielukket hele juli måned og uge 51-52

Sognehusets adresse

Skråvej 6
Hvorslev
8860 Ulstrup

Offentligt toilet:

Adgang på vestsiden
af Sognehuset