Præstekadetter

I august måned 2019 tog Favrskov Provsti imod sit første hold præstekadetter og derved blev der skrevet kirkehistorie. Der er tale om en nyskabelse, hvor Favrskov Provsti sammen med Aarhus Stift har oprettet et akademi for præstekadetter, hvormed der skabes et nyt fagligt studiejob, der er målrettet kandidatstuderende på teologistudiet, som ønsker at få erfaringer med konkret præstearbejde.

Præstekadetterne bliver ansat i op til to år med et ugentligt timetal på ca. 10 timer. Præstekadetterne skal arbejde såvel teoretisk som praktisk ude i menighederne i tilknytning til stedets præster. Vi vil også her i sognene komme til at møde præstekadetterne.  

Det blev markeret med en festgudstjeneste onsdag 21. august 2019 i Galten Kirke, hvor biskop Henrik Wigh-Poulsen foretog indsættelsen.

Akademi for Præstekadetter bliver det første af sin slags. Formålet er at forberede de teologistuderende til en hverdag som præst samt sætte en stopper for præstemanglen, som folkekirken oplever.

 • Favrskov Provsti og Aarhus Stift står bag initiativet
 • Projektet løber som forsøgsordning i perioden 2019 - 2021
 • Evalueringen af projektet sker i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
 • Der er ansat fem lønnede præstekadetter til ugentlig timetal på omkring 10 timer
 • Præstekadetterne bliver ansat på bacheloroverenskomst under Den danske Præsteforening
 • Studiejobbet er kun for aktive kandidatstuderende på teologistudiet
 • Akadamiet holder til i Hadsten
  Læs mere her:
  https://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/nyt-akademi-giver-studerende-forsmag-paa-praesteembedet

Kadetter 2019

De nye præstekadetter: 
Gaute Holm-Hansen,
Valdemar Mahon Ringmose,
Laura Kjærgaard Fischer,
Anne-Petra Bandringa, 
Anne Marie Munk Sørensen
Akademileder: Eva Pedersen