Grøn kirke

Grøn Kirke handler ikke om farven på taget, men om al det, der gemmer sig derunder.

Grøn Kirke handler om, at gøre kirken mere klima- og miljøvenlig. Vi har i menighedsrådene besluttet, at vi i Hvorslev, Gerning og Velle kirke vil registreres som Grøn Kirke.

En Grøn Kirke er en kirke, der viser omtanke for Guds skaberværk gennem helt konkrete tiltag, der mindsker belastningen af klima og miljø.
For at blive certificeret Grøn Kirke skal man arbejde med en tjekliste som har 48 punkter inden for seks kategorier:
Gudstjenesteliv, undervisning, kirkens indkøb og jord, energiforbrug, transport og affaldshåndtering.

Når en kirke opfylder mindst 25 punkter med mindst to punkter inden for hver kategori, kan man kalde sig Grøn Kirke.

På et fælles menighedsrådsmøde den 22. februar 2020 gennemgik vi de 48 punkter og kunne konstatere, at vi allerede levede op til de 36 punkter.
Da minimumskravet er 25 punkter, er vi godt på vej i Hvorslev. Gerning og Vellev kirker.

Kilde: Kirkebladet april-maj-juni 2020