Fotograferet 2007: Hother Bjerre Ladefoged

ligger i Gerning Sogn i det tidligere Houlbjerg Herred, Viborg Amt, nu i Favrskov kommune, Region Midtjylland.

Apsis, kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel.
Apsis har skråkantet gesims under taget. 
Syddøren er udvidet, norddøren er forsvundet. Det romanske østvindue i apsis er genåbnet.
Tårnet er opført i sengotisk tid, men er stærkt omdannet i 1944. 

 

Våbenhuset er opført i 1869. I dets murværk ses en reliefsten med Korsfæstelsen og et brudstykke af en tovstav; den stammer formodentlig fra en af dørene. I murværket ses desuden en skakbrætsten med 5 vandrette og 5 lodrette rækker. 

Midterfeltet er enten beskadiget eller har fragment af et ornament. At stenen er indsat i en teglstensmur tyder på, at den er flyttet fra en anden placering.

Kor og skib fik i sengotisk tid indbygget krydshvælv af den østjyske type på vægpiller. Halvkuppelhvælvet i apsis er nyopført. 
Ved en istandsættelse i 1900 afdækkedes kalkmalede dekorationer i hvælvene, ornamentikken blev hårdt opmalet. Altertavlen er et rammeværk fra 1869 med Thorvaldsens Kristus i gips. Prædikestolen er fra 1869.

Den romanske døbefont af granit har løver, korslam og fugl samt mandshoved på kummen.

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

 

Står på Vestergårdsvej 2 i Gerning

Fredag, den 6. august 1920 blev genforeningsstenen i Gerning afsløret af valgmenighedspræst Kæstel, Kjellerup, som inden afsløringen havde holdt en tale. Senere blev sognets eneste dalevende veteran, Søren Skov fra Aarholm, hyldet.

På stenen er indhugget årstallene, medens centrum er prydet af Henrik Pontoppidans vers.
De to årstal er adskilt ved en naturlig kløft, der symboliserer både Sønderjyllands adskillelse fra Moderlandet og genforeningen af landene.

Lærer Gerhard Rasmussen, Gerning og adjunkt A.K. Vestergaard, Tind tog initiativ til rejsning af stenen.
Stenen, som vejer 6 tons, blev fundet på en mark, ikke langt fra, hvor ridderborgen Stærkær i Gudenådalen har ligget.

 


Inskription - 1864 1920
Det lyder som et Æventyr
et Sagn fra gamle Dage
en røvet Datter, dybt begrædt
er kommen frelst tilbage

 

Inskription, anden side
Kværnsten:
En Vilje af Staal
naar altid et Maal

Beliggenhed

Gerning kirke,
Ringsøhøjvej 3, Gerning, 
8850 Bjerringbro