Hvorslev - Gerning - Vellev

Næste valg afholdes:

Tirsdag den 17. november 2020


Formål:
Menighedsrådene er ansvarlige for sognenes kirkelige og administrative anliggender.

 

 

 

Orienteringsmøde:

Der afholdes et offentligt orienteringsmøde i maj i valgåret 2020.

I 2020 vil det sige ???
Orienteringsmødet afholdes i hvert sogn.

Der afholdes en valgforsamling den 3. tirsdag i september i valgåret, hvor menighedsrådets medlemmer vælges.

Valgforsamlingen afholdes i det enkelte sogn.
I 2020 vil det sige tirsdag den 15. september 2020.

 

Hvem kan vælges:

For at blive valgt til kirkens menighedsråd skal du være medlem af folkekirken og tilhøre det sogn, du gerne vil sidde i menighedsrådet i.

Rådet mødes normalt en gang om måneden. Ud over de regelmæssige menighedsrådsmøder er rådets medlemmer tit involveret i forskellige udvalg, aktiviteter og opgaver i kirken.

Som udgangspunkt er der et menighedsråd i hvert af landets sogne, men igennem de seneste år har flere sogne valgt at have et menighedsråd, der er fælles for to eller flere sogne. 

Et menighedsråd kan bestå af mellem 5 og 15 medlemmer, og de vælges som hovedregel hvert fjerde år for en fire-årig funktionsperiode.

Læs mere her:
https://www.folkekirken.dk/aktuelt/web-tv/menighedsraadsvalg

Medlem af menighedsrådet:

Hvis du har lyst til at være en aktiv del af livet i din kirke, kan du også stille op til menighedsrådet.

Menighedsrådet er den lokale kirkes ledelse, og rådet er sammensat af frivillige, som vælges for en periode på fire eller to år ad gangen.

Rådet har ansvar for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper i kirken undtagen præsterne. Menighedsrådet spiller dog en central rolle ved ansættelsen af præster. Det er nemlig menighedsrådet, der indstiller den kandidat, de ønsker skal ansættes, til Kirkeministeriet.

Menighedsrådet og kirkens præst(er) har et fælles ansvar for at skabe og opretholde gode rammer for kirkens liv og vækst, gudstjenesten, forkyndelse af evangeliet og forvaltning af sakramenterne, dvs. dåb og nadver