Hvorslev - Gerning - Vellev

Næste valg afholdes:

Tirsdag den 17. november 2020

Orienteringsmøde:

Der afholdes et offentligt orienteringsmøde den 2. tirsdag i maj i valgåret 2020.

I 2020 vil det sige tirsdag den 12. maj 2020.
Orienteringsmødet afholdes for alle i sognet sammen med Din Kirkes Årsmøde, hvor rådet redegør for sin virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år.

Der afholdes en valgforsamling den 3. tirsdag i september i valgåret, hvor menighedsrådets medlemmer vælges. Valgforsamlingen afholdes i det enkelte sogn.
I 2020 vil det sige tirsdag den 15. september 2020.

Formål:

Menighedsrådene er ansvarlige for sognenes kirkelige og administrative anliggender.

Som udgangspunkt er der et menighedsråd i hvert af landets sogne, men igennem de seneste år har flere sogne valgt at have et menighedsråd, der er fælles for to eller flere sogne. 

Et menighedsråd kan bestå af mellem 5 og 15 medlemmer, og de vælges som hovedregel hvert fjerde år for en fire-årig funktionsperiode.

Læs mere her:
https://www.folkekirken.dk/folkekirken-arbejder/frivillige/menighedraad