Valg

Næste valg finder sted november 2024.


Senest valg i 2020:
Tirsdag den 17. november 2020 afholdtes der valg overalt i Danmark - også i Hvorslev, Gerning og Vellev sogne.

Fra april til oktober 2020 blev folkekirkens medlemmer orienteret om valget.

Formål:
Menighedsrådene er ansvarlige for sognenes kirkelige og administrative anliggender.

Offentligt sammenlægningsmøde

Lokalavisen Favrskov uge 44/2020

Beslutningsreferat:
Hvorslev sogn, Gerning sogn og Vellev sogn indkalder til menighedsmøde for alle tre sogne.
HGV orienterede de tilstedeværende Menigheder om sammenlægningen, som vedtaget på det fælles Menighedsrådsmøde den 20.10.2020.

Årsagen til sammenlægningen er, at der ikke er nogle af de tilstedeværende råd, der hver især kan danne grundlag for et Menighedsråd.
HGV oplyste Menighederne om sammensætningen af det fælles råd samt antallet af kirkeværger.

Det blev enstemmigt vedtaget at lave et fælles råd, som beskrevet nedenfor og i referat fra det fælles Menighedsrådsmøde.

Der er vedtaget følgende for de tre Menighedsråd. (Beskrevet i referat fra fælles Menighedsrådsmøde 20.10.20)

Hvorslev Sogns Menighedsråd (8486) Gerning Sogns Menighedsråd (8487) Vellev Sogns Menighedsråd (8488)

Der skal være 6 medlemmer i alt
Der skal være 2 medlemmer pr. sogn
Navnet: Hvorslev Gerning Vellev Sognes Menighedsråd
Der skal være én kirkeværge fra hvert sogn
Sammenlægningen træder i kraft 1. søndag i advent 2020
Sognepræsten er født medlem

Tiltrådt 5. november 2020 i Sognehuset 

 

 

Orienteringsmøder

Der afholdes offentlige orienteringsmøde i valgåret 2020.

Tirsdag den 9. juni 2020, kl. 19.30
Orienteringsmøde i Sognehuset

Tirsdag den 15. september 2020, kl. 19.30
Valgforsamling, hvor menighedsrådets medlemmer vælges. Der stemmes i hvert sogn.

Tirsdag den 6. oktober 2020, kl. 19.00
Ekstraordinær valgforsamling, hvor menighedsrådets medlemmer vælgers. Der stemmes i hvert sogn.

Tirsdag den 20. oktober 2020, kl. 19.00 i Sognehuset
Fælles menighedsrådsmøde for alle tre menighedsråd i de tre sogne

Torsdag den 5. november 2020, kl. 19.00 i Sognehuset
Sammenlægningsmøde for menigheden i alle tre sogne

Torsdag den 24. november 2020, kl. 19.00 i Sognehuset
konstituering af det nye menighedsråd 

 

 

 

Ekstraordinært valgresultat 6. oktober 2020:

Hvorslev menighedsråd:
Ingen valgt

Gerning menighedsråd:
Ingen valgt
Stedfortræder: Villy Clausen

Vellev menighedsråd:
Ingen valgt
Stedfortræder: Gert Bjerre

Vi mangler fortsat kandidater:
3 kandidater i Vellev,
1 kandidat i Hvorslev,
1 kandidat i Gerning

Hvis der ikke findes et valgresultat kan der afholdes et sammenlægningsmøde senere. 

Valgresultat tirsdag den 15. september 2020:

 

Hvorslev menighedsråd:
Ulla Christensen, Amstrup
Anita Bejerholm Rohde, Hvorslev
Stedfortræder:  Jens Skytte, Aldrup

Gerning menighedsråd:
Birgit Krag, Orholm
Anne Hulshoff, Gerning

Vellev menighedsråd:
Benny Jensen, Thostrup
Jens Rasmussen, Thostrup

Der blev desværre ikke valgt kandidater nok til menighedsrådene, så der indkaldes til ekstraordinær valgforsamling.

Hilsen Valgbestyrelsen

Hvem kan vælges

For at blive valgt til kirkens menighedsråd skal du være medlem af folkekirken, fyldt 18 år og tilhøre det sogn, du gerne vil sidde i menighedsrådet i.

Rådet mødes normalt en gang om måneden. Ud over de regelmæssige menighedsrådsmøder er rådets medlemmer tit involveret i forskellige udvalg, aktiviteter og opgaver i kirken.

Som udgangspunkt er der et menighedsråd i hvert af landets sogne, men igennem de seneste år har flere sogne valgt at have et menighedsråd, der er fælles for to eller flere sogne. 

Et menighedsråd kan bestå af mellem 5 og 15 medlemmer, og de vælges som hovedregel hvert fjerde år for en fire-årig funktionsperiode.

 

 

Tips & tricks inden valget !

 

 

Medlem af menighedsrådet:

Hvis du har lyst til at være en aktiv del af livet i din kirke, kan du også stille op til menighedsrådet.

Menighedsrådet er den lokale kirkes ledelse, og rådet er sammensat af frivillige, som vælges for en periode på fire eller to år ad gangen.

Rådet har ansvar for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper i kirken undtagen præsterne. Menighedsrådet spiller dog en central rolle ved ansættelsen af præster. Det er nemlig menighedsrådet, der indstiller den kandidat, de ønsker skal ansættes, til Kirkeministeriet.

Menighedsrådet og kirkens præst(er) har et fælles ansvar for at skabe og opretholde gode rammer for kirkens liv og vækst, gudstjenesten, forkyndelse af evangeliet og forvaltning af sakramenterne, dvs. dåb og nadver