Udvalgene

Menighedsrådet har fire faste, lovbestemte udvalg:

Kirkeudvalget, Kirkegårdsudvalget, Præstegårdsudvalget og Valgbestyrelsen.

Kirkeudvalget, der løser opgaver vedr. kirkens og sognehusets bygninger, vedligeholdelse, fornyelser, renoveringer o. lign. 

Kirkegårdsudvalget, der er ansvarlige for vedligeholdelse af kirkegårde og gravsteder i samarbejde med kirkegårdsgraveren.

Præstegårdsudvalget, der sørger for, at præstegården til stadighed er vedligeholdt. 

Kirkeværge, vælges én fra hver kirke.

Valgudvalget, sørger for at valget afvikles korrekt og træder derfor først til i forbindelse med valg.

Ud over de nævnte faste udvalg, er der et økonomiudvalg, aktivitetsudvalg, sognehusudvalg og en række andre udvalg, der løser opgaver på menighedsrådets vegne.
Alle udvalgene refererer naturligvis til menighedsrådet.

Præstegårdsudvalg

Ansvarlig for Præstegården inkl. Sognehuset:
Kasserer Benny Jensen, Vellev sogn - tlf. 28934894
Kirkeværgen Hvorslev sogn: Jens Skytte - tlf. 40143514

Udvalget er ikke beslutningsdygtigt, sager skal godkendes i menighedsrådet.

Valg af bygningssagkyndig:
Fa. Børge Jakobsen A/S, Røngevej 6, Hjorthede, 8850 Bjerringbro
Kontaktperson: Klaus Lund - tlf. 86686266 - mail mail@b-j.dk

Valg af underskriftsberettiget: (udover formanden)
Benny Jensen, Vellev sogn - tlf. 28934894

Aktivitetsudvalg:

Anita Rohde Bejerholm, Hvorslev sogn
Anne Hulshoff, Gerning sogn
Thit Kirkeby-Hinrup, sognepræst
Ulla Christensen, web master

Personale & kontaktperson:

Anne Hulshoff, Gerning sogn er valgt som kontaktperson for alle tre sogne

Kirkegårdsudvalg

Formanden og Kirkeværge fra de enkelte sogne / kirkegårde.

Udvalget er ikke beslutningsdygtigt, sager skal godkendes i menighedsrådene. 

Kirkebladet & PR Udvalg:

Thit Kirkeby-Hinrup, sognepræst og ansvarshavende redaktør
Jette Klostergaard Sørensen, Hvorslev sogn
Ulla Christensen, web master

Valgbestyrelsen

Formanden, Næstformanden, Kassereren, Sognepræsten
Formand: Birgit Krag

Næste menighedsrådsvalg afholdes november 2024

Formål

Menighedsrådene er ansvarlige for sognenes kirkelige og administrative anliggender.

Som udgangspunkt er der et menighedsråd i hvert af landets sogne, men igennem de seneste år har flere sogne valgt at have et menighedsråd, der er fælles for to eller flere sogne. 

Et menighedsråd kan bestå af mellem 5 og 15 medlemmer, og de vælges som hovedregel hvert fjerde år for en fire-årig funktionsperiode.

Læs mere her:
https://www.folkekirken.dk/folkekirken-arbejder/frivillige/menighedraad