Årshjul 2021

Tidsfrister omkring budget- og regnskabsprocedure:
(frist, hvem, hvad og hvor)

15.01.20:
Provstiet frigiver budget til offentliggørelse på www.Sogn.dk
01.02.20:
Provstiet frigiver regnskab til offentliggørelse på www.sogn.dk
01.04.20:
Menighedsrådet aflev. godkendt årsregnskab elektronisk i Økonomiportalen
15.04.20:
Provstiudvalget udmelder den foreløbige driftsramme til MR i Økonomiportalen
01.04 - 15.06.20:
Menighedsrådet skal indkalde til Din Kirkes Årsmøde i foråret den 9. JUNI 2020
31.05.20:
Menighedsrådet fremsender 1. kvartalsrapport til provstiudvalget
15.06.20:
Menighedsrådet aflev. behandlet budgetbidrag i Økonomiportalen
31.08.20:
Menighedsrådet fremsender 2. kvartalsrapport til provstiudvalget
15.09.20:
Revisor foretager revision af regnskab og indlæser revisionsprotokolat i DAP
Provstiudvalget udmelder den endelige driftsramme og anlægsramme i Økonomiportalen
15.10.20:
Menighedsrådet skal behandle revisionsprotokollat
15.11.20:
Provstiudvalget behandler revisionsprotokollat og påtegner regnskab med evt. bemærkninger
Menighedsrådet aflev. godkendt budget i Økonomiportalen
30.11.20:
Menighedsrådet fremsender 3. kvartalsrapport til provstiudvalget
31.12.20:
Menighedsrådet behandler provstiudvalgets påtegning for regnskabet

Møder og kurser i provstiet

19.02.20: Formandsmøde, kl. 17.00-19.00, Hinnerup sognegård
12.03.20: AFLYST - Indledende budgetsamråd kl. 17.00-20.00, Tinghuset, Hammel
09.09.20: Budgetsamråd kl. 17.00-20.00, Tinghuset, Hammel
10.09.20: Rullende ERFA for kirkegårdspersonale og kirkeværger - udskudt til 2021
25.11.20: UDSAT - Formandsmøde for nyt råd, kl. 17.00-21.00, Tinghuset, Hammel

Ajourført 23.10.2020 / uch

 

 

 

Årshjul 2021

Tidsfrister omkring budget- og regnskabsprocedure:
(frist, hvem, hvad og hvor)

Januar:
Introduktionsaften - dato udmeldes senere
15.01.21
:
Provstiet frigiver budget til offentliggørelse på www.Sogn.dk
Februar / Marts:
Kursusrække for nye MR, kontaktperson og kasserer
01.02.21:
Provstiet frigiver regnskab til offentliggørelse på www.Sogn.dk
18.03.21:
Indledende budgetmøde, kl. 17.00-20.00, Hinnerup sognegård
01.04.21: 
Menighedsrådet afleverer godkendt årsregnskab elektronisk i Økonomiportalen
Menighedsrådet skal indkalde til Din Kirks Årsmøde i foråret inden 15. juni 2020
15.04.21:
Provstiudvalget udmelder den foreløbige driftsramme til MR i Økonomiportalen

31.05.21:
Menighedsrådet fremsender 1. kvartalsrapport til provstiudvalget
15.06.21:
Menighedsrådet aflev. behandlet budgetbidrag i Økonomiportalen
31.08.21:
Menighedsrådet fremsender 2. kvartalsrapport til provstiudvalget
07.09.21:
Budgetsammenråd, kl. 17.00-20.00, Tinghuset, Hammel
15.09.21:
Revisor foretager revision af regnskab og indlæser revisionsprotokolat i DAP
Provstiudvalget udmelder den endelige driftsramme og anlægsramme i Økonomiportalen
15.10.21:
Menighedsrådet skal behandle revisionsprotokollat
15.11.21:
Provstiudvalget behandler revisionsprotokollat og påtegner regnskab med evt. bemærkninger
Menighedsrådet aflev. godkendt budget i Økonomiportalen
30.11.21:
Menighedsrådet fremsender 3. kvartalsrapport til provstiudvalget
31.12.21:
Menighedsrådet behandler provstiudvalgets påtegning for regnskabet

Ajourført 22. oktober 2020 

Favrskov Provsti

Kirkevej 11,
8370 Hadsten
tlf. 86910144
Åbningstid: tirsdag-torsdag
kl. 9.00 - 13.00
fredag kl. 9.00 - 12.00
mail til provstisekretær Hanne Foldager:
Favrskov.provsti@km.dk

Provst Anders Bonde
Tlf. 23616424
mail: anbo@km.dk

Provst Anders Bonde

Provstiudvalgsmøder 2020

Onsdag 29. januar 2020, kl. 9.30
Onsdag 26. februar 2020, kl. 9.30
Torsdag 12. marts 2020, kl. 15.00 - aflyst
Onsdag 25. marts 2020, kl. 9.30 - aflyst
Onsdag 29. april 2020, kl. 9.30 - aflyst
Onsdag 27. maj 2020, kl. 9.30
Onsdag 24. juni 2020, kl. 9.30
Torsdag 27. august 2020, 9.30
Onsdag  9. september 2020, kl. 15.00
Onsdag 30. september 2020, kl. 9.30
Onsdag 28. oktober 2020, kl. 9.30
Onsdag 25. november 2020, kl. 9.30
Onsdag 16. december 2020, kl. 9.30

Ajourført 10.06.2020 / uch

Præstekonvent

Tirsdag den 15. september 2020
Torsdag den 26. november 2020
Torsdag den 14. januar 2021

Provstesyn 2021

Ingen syn i Hvorslev, Gerning, og Vellev sogne. Seneste syn var i 2020.

Menighedsrådsvalget 2024

Næste menighedsrådsvalg afholdes i november 2024.

Læs mere her:  https://www.menighedsraad.dk/medlemsydelser/menighedsraadsvalg-2020/