Årshjul 2020

Tidsfrister omkring budget- og regnskabsprocedure:
(frist, hvem, hvad og hvor)

15.10.20:
Menighedsrådet skal behandle revisionsprotokollat
15.11.20:
Provstiudvalget behandler revisionsprotokollat og påtegner regnskab med evt. bemærkninger
Menighedsrådet aflev. godkendt budget i Økonomiportalen
30.11.20:
Menighedsrådet fremsender 3. kvartalsrapport til provstiudvalget
31.12.20:
Menighedsrådet behandler provstiudvalgets påtegning for regnskabet

Møder og kurser i provstiet:

10.09.20: Rullende ERFA for kirkegårdspersonale og kirkeværger - udskudt til 2021
25.11.20: Formandsmøde for nyt råd, januar 2021, kl. 17.00-21.00, Tinghuset, Hammel - udskudt til 2021
28.01.21: Introduktionsmøde kl. 17.00, InnSide, Dalvej 1, 8450 Hammel - udsat til marts 2021

Ajourført 19.01.2021 / uch

 

 

 

Årshjul 2021

Tidsfrister omkring budget- og regnskabsprocedure:
(frist, hvem, hvad og hvor)

28.01.21:
Introduktionsaften torsdag den 28. januar 2021, kl. 17.00 - InnSide, Hammel - udsat til marts 2021
15.01.21:
Provstiet frigiver budget til offentliggørelse på www.Sogn.dk
Februar / Marts:
Kursusrække for nye MR, kontaktperson og kasserer
01.02.21:
Provstiet frigiver regnskab til offentliggørelse på www.Sogn.dk
18.03.21:
Indledende budgetmøde, kl. 17.00-20.00, Hinnerup sognegård
01.04.21: 
Menighedsrådet afleverer godkendt årsregnskab elektronisk i Økonomiportalen
22.04.21:
Menighedsrådet afholder til Din Kirkes Årsmøde
15.04.21:
Provstiudvalget udmelder den foreløbige driftsramme til MR i Økonomiportalen
31.05.21:
Menighedsrådet fremsender 1. kvartalsrapport til provstiudvalget
15.06.21:
Menighedsrådet aflev. behandlet budgetbidrag i Økonomiportalen
31.08.21:
Menighedsrådet fremsender 2. kvartalsrapport til provstiudvalget
07.09.21:
Budgetsammenråd, kl. 17.00-20.00, Tinghuset, Hammel
15.09.21:
Revisor foretager revision af regnskab og indlæser revisionsprotokolat i DAP
Provstiudvalget udmelder den endelige driftsramme og anlægsramme i Økonomiportalen
15.10.21:
Menighedsrådet skal behandle revisionsprotokollat
15.11.21:
Provstiudvalget behandler revisionsprotokollat og påtegner regnskab med evt. bemærkninger
Menighedsrådet aflev. godkendt budget i Økonomiportalen
30.11.21:
Menighedsrådet fremsender 3. kvartalsrapport til provstiudvalget
31.12.21:
Menighedsrådet behandler provstiudvalgets påtegning for regnskabet


Ajourført 19.01.2021 

Favrskov Provsti

Kirkevej 11,
8370 Hadsten
tlf. 86910144
Åbningstid: tirsdag-torsdag
kl. 9.00 - 13.00
fredag kl. 9.00 - 12.00
mail til provstisekretær Hanne Foldager:
Favrskov.provsti@km.dk

Provst Anders Bonde
Tlf. 23616424
mail: anbo@km.dk

Provst Anders Bonde

Provstiudvalgsmøder 2021

Onsdag 27. januar 2021, kl. 9.30
Onsdag 24. februar 2021, kl. 9.30
Onsdag 31. marts 2021, kl. 9.30
Onsdag 28. april 2021, kl. 9.30
Onsdag 26. maj 2021, kl. 9.30
Onsdag 30. juni 2021, kl. 9.30
Mandag  6. september 2021, kl. 9.30
Onsdag 29. september 2021, kl. 9.30
Onsdag 27. oktober 2021, kl. 9.30
Onsdag 24. november 2021, kl. 9.30
Onsdag 15. december 2021, kl. 9.30

Præstekonvent

Torsdag den 14. januar 2021,
kl. 9.00-13.00 i Houlbjerg
Tirsdag den 13. april 2021,
kl. 9.00-13.00 i Laurbjerg
Tirsdag den 14. september 2021,
kl. 9.00-13.00 i Røgen
xxxx november 2021 - dato kommer senere

Internat afholdes i uge 41 2021

Provstesyn 2021

Ingen syn i Hvorslev, Gerning eller Vellev sogne. Seneste syn var i 2020.

 

 

 

Menighedsrådsvalget 2024

Næste menighedsrådsvalg afholdes november 2024

Læs mere her:  https://www.menighedsraad.dk/medlemsydelser/menighedsraadsvalg-2020/


Ajourført 02.12.2020 / uch