Hvorslev Gerning Vellev sognes menighedsråd (HGV)

Det nye sammenlagte menighedsråd har konstitueret sig
og valgt for perioden 2020-2024:
Ikrafttrædelse: 1. søndag i advent - 29. november 2020.

Formand: Birgit Krag - Gerning sogn - tlf. 20453583
Næstformand: Ulla Christensen - Hvorslev sogn - tlf. 21277904
Kasserer: Benny Jensen - Vellev sogn - tlf. 28934894
Kontaktperson: Anne Hulshoff - Gerning sogn - tlf. 42171941
Menig medlem: Anita Rohde Bejerholm - Hvorslev sogn - tlf.
Menig medlem: Jens Rasmussen - Vellev sogn - tlf. 91523841 / 86966341

Kirkeværger: 
Hvorslev sogn: Jens Skytte - tlf. 40143514
Vellev sogn: Jens Rasmussen - tlf. 91523841
Gerning sogn: Anne Hulshoff - tlf. 42171941

Sognepræst: Thit Kirkeby-Hinrup - tlf. 24231026 (født medlem)
Regnskabsfører: Jette Klostergaard Sørensen - tlf. 29471959 (ikke medlem)
Sekretær: Ulla Christensen - tlf. 21277904 - UCH@silkeborg.dk

Stedfortrædere:
Hvorslev sogn: Jens Skytte - tlf. 40143514
Vellev sogn: Gert Bjerre - tlf. 61349131
Gerning sogn: Villy Clausen - tlf. 51536243

Sognehuset, 24. november 2020

Formand Birgit Krag
Næstformand Ulla Christensen
Kasserer Benny Jensen
Kontaktperson Anne Hulshoff
Anita Rohde Bejerholm
Jens Rasmussen

Menighedsrådets arbejde:

Menighedsrådets opgaver er fastlagt ved lovgivning.

Medlemmerne tilkendegiver ved deres underskrift ved rådets tiltræden, at de vil arbejde på den evangelisk-lutherske læres grund og for fremme af kirkens - dvs. menighedens - liv og vækst.
Rådet udarbejder budget for kirken og de mange aktiviteter i sammenhæng hermed.
Økonomien styres i samarbejde med personalet, så man sikrer resurser og en god service over for alle, der kommer i berøring med kirken og menighedslivet.
Bl.a. skal præstegården, tre kirker og kirkegårde samt sognehuset vedligeholdes.

Landsforeningen af menighedsråd:
www.menighedsraad.dk

Formål

Menighedsrådene er ansvarlige for sognenes kirkelige og administrative anliggender.

Som udgangspunkt er der et menighedsråd i hvert af landets sogne, men igennem de seneste år har flere sogne valgt at have et menighedsråd, der er fælles for to eller flere sogne. 

Et menighedsråd kan bestå af mellem 5 og 15 medlemmer, og de vælges som hovedregel hvert fjerde år for en fire-årig funktionsperiode.

Læs mere her:
https://www.folkekirken.dk/folkekirken-arbejder/frivillige/menighedraad

Møderække 2021

Torsdag den 21. januar 2021
Torsdag den 25. februar 2021
Torsdag den 11. marts 2021
Torsdag den 22. april 2021
Torsdag den 20. maj 2021
Torsdag den 17. juni 2021
Torsdag den 19. august 2021
Torsdag den 23. september 2021
Torsdag den 28. oktober 2021
Torsdag den 18. november 2021

Alle møderne afholdes i
Sognehuset, Skråvej 6 b, Hvorslev

Møderne begynder kl. 18.00
- der er offentligt adgang.

 

 

Emner til menighedsrådet

Hvis du har et forslag, gode idéer til kirken og sognet er du altid velkommen til at kontakte menighedsrådet.