Vellev menighedsråd:

Formand: Benny Jensen, Thostrupvej 5, Thostrup, 8860 Ulstrup, benny@energimail.dk, tlf. 28 93 48 94
Næstformand, Kasserer: Gert Bjerre, Skjesbjergvej 46, Vellev, 8870 Langå, tlf. 
Kirkeværge: Per Vestergaard, Enslevvej 22, Enslev, 8860 Ulstrup, per@raver.dk, tlf. 40 32 39 60
Menigt medlem: Marianne Borggaard Drejdal, Kræmmervejen 5, Vellev, 8860 Ulstrup, tlf.
Menigt medlem: Ivan Madsen, Thostrupvej 1, Thostrup, 8860 Ulstrup, tlf.
Kirkeværge (ikke medlem): Christina Hillebrecht, Nørgårdsvej 10, Værum, 8940 Randers SV
tlf.

Møderække 2020:

Lørdag den 22. februar 2020, Visionsdag for alle tre menighedsråd og ansatte i Sognehuset
Tirsdag den 12. maj 2020 - Din Kirke Årsmøde
Tirsdag den 15. september 2020, Valgforsamling
Tirsdag den 17. november 2020, Menighedsrådsvalg

UDSAT TIL EFTERÅRET 2020 
Provstesyn 2020:
Tirsdag 5. maj 2020, kl. 9.00-18.00
Onsdag 6. maj 2020, kl. 9.00-18.00
Torsdag 7. maj 2020, kl. 9.00-18.00
Aidt, Gerning, Hvorslev, Kollerup Hovedgård, Sdr. Vinge og V. Velling,Thorsø, Ulstrupbro, Vejerslev, Vellev (dato og ruterne planlægges senere)

UDSAT TIL EFTERÅRET 2020 
Rullende ERFA møde for kirkegårdsansatte og kirkeværge
Tirsdag den 12. maj 2020, kl. 8.00 - 16.00

 

Konfirmander 2019

Et stort tillykke til de smukke unge mennesker,
der er blevet konfirmeret fra Vellev Kirke

Venlig hilsen fra

Thit Kirkeby-Hinrup

Sognepræst i Hvorslev, Gerning og Vellev kirker
Søndag den 19. maj 2019

Konfirmander:
Asbjørn Skulevold
Malte Gantzhorn Ørskou Kaas-Hansen
Marie Louise Christiansen
Mathilde Hadberg
Maya Holck Pedersen
Rasmus Quottrup Boddum-Andersen

Vellev Kirke

Øksendalsvej 7,
Vellev
8860 Ulstrup

Møderne afholdes i

Sognehuset
Skråvej 6
Hvorslev
8860 Ulstrup

Bilag / udlæg:

Sognesekretæren har overtaget regnskaberne, så fra og med i dag skal alle regninger, fakturaer og udlæg for Vellev Kirke fremsendes til faktura.vellevkirke@gmail.com.

 

5. april 2019