Vellev menighedsråd:

Formand, formand for valgbestyrelsen:
Benny Jensen, Thostrupvej 5, Thostrup, 8860 Ulstrup, benny@energimail.dk, tlf. 28 93 48 94
Næstformand, Kasserer: Gert Bjerre, Skjesbjergvej 46, Vellev, 8870 Langå, tlf. 
Kirkeværge: Per Vestergaard, Enslevvej 22, Enslev, 8860 Ulstrup, per@raver.dk, tlf. 40 32 39 60
Menigt medlem: Marianne Borggaard Drejdal, Kræmmervejen 5, Vellev, 8860 Ulstrup, tlf.
Menigt medlem: Ivan Madsen, Thostrupvej 1, Thostrup, 8860 Ulstrup, tlf.
Kirkeværge (ikke medlem): Christina Hillebrecht, Nørgårdsvej 10, Værum, 8940 Randers SV
tlf.

Møderække 2019:

Lørdag den 23. februar 2019, Visionsdag for alle menighedsråd og ansatte
Onsdag 8. maj 2019 - Din Kirke Årsmøde, kl. 18.30
Onsdag 15. maj 2019 + kirkesyn
Onsdag 22. maj 2019, kl. 14.00, Studietur
Onsdag den 14. august 2019, Visionsmøde for alle menighedsråd og ansatte

Visionsdag 2020:

Visionsdag lørdag 22. februar 2020, kl. 08.30-12.30 for alle menighedsråd og ansatte i Sognehuset

Konfirmander 2019

Et stort tillykke til de smukke unge mennesker,
der er blevet konfirmeret fra Vellev Kirke

Venlig hilsen fra

Thit Kirkeby-Hinrup

Sognepræst i Hvorslev, Gerning og Vellev kirker
Søndag den 19. maj 2019

Konfirmander:
Asbjørn Skulevold
Malte Gantzhorn Ørskou Kaas-Hansen
Marie Louise Christiansen
Mathilde Hadberg
Maya Holck Pedersen
Rasmus Quottrup Boddum-Andersen

Vellev Kirke

Øksendalsvej 7,
Vellev
8860 Ulstrup

Møderne afholdes i

Sognehuset
Skråvej 6
Hvorslev
8860 Ulstrup

Bilag / udlæg:

Sognesekretæren har overtaget regnskaberne, så fra og med i dag skal alle regninger, fakturaer og udlæg for Vellev Kirke fremsendes til faktura.vellevkirke@gmail.com.

 

5. april 2019