Valg den 17. november 2020

Tirsdag den 17. november 2020 afholdes der valg overalt i Danmark - også i Hvorslev, Gerning og Vellev sogne.

Fra april til september 2020 vil folkekirkens medlemmer blive orienteret om valget.

Formål:
Menighedsrådene er ansvarlige for sognenes kirkelige og administrative anliggender.

Orienteringsmøder

Der afholdes offentlige orienteringsmøde i valgåret 2020.

NY dato - Tirsdag den 9. juni 2020
Orienteringsmøde i Sognehuset

Tirsdag den 15. september 2020
Valgforsamling, hvor menighedsrådets medlemmer vælges. Der stemmes i hvert sogn.

 

 

Hvem kan vælges

For at blive valgt til kirkens menighedsråd skal du være medlem af folkekirken, fyldt 18 år og tilhøre det sogn, du gerne vil sidde i menighedsrådet i.

Rådet mødes normalt en gang om måneden. Ud over de regelmæssige menighedsrådsmøder er rådets medlemmer tit involveret i forskellige udvalg, aktiviteter og opgaver i kirken.

Som udgangspunkt er der et menighedsråd i hvert af landets sogne, men igennem de seneste år har flere sogne valgt at have et menighedsråd, der er fælles for to eller flere sogne. 
Et menighedsråd kan bestå af mellem 5 og 15 medlemmer, og de vælges som hovedregel hvert fjerde år for en fire-årig funktionsperiode.

Hvem gør hvad i menighedsrådet:
https://www.menighedsraad.dk/medlemsydelser/menighedsraadsvalg-2020/hvem-goer-hvad-i-menighedsraadet/

 

 

Medlem af menighedsrådet:

Hvis du har lyst til at være en aktiv del af livet i din kirke, kan du også stille op til menighedsrådet.

Menighedsrådet er den lokale kirkes ledelse, og rådet er sammensat af frivillige, som vælges for en periode på fire eller to år ad gangen.

Rådet har ansvar for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper i kirken undtagen præsterne. Menighedsrådet spiller dog en central rolle ved ansættelsen af præster. Det er nemlig menighedsrådet, der indstiller den kandidat, de ønsker skal ansættes, til Kirkeministeriet.

Menighedsrådet og kirkens præst(er) har et fælles ansvar for at skabe og opretholde gode rammer for kirkens liv og vækst, gudstjenesten, forkyndelse af evangeliet og forvaltning af sakramenterne, dvs. dåb og nadver