Hvorslev menighedsråd:

Formand: Jens Skytte - tlf. 40 14 35 14
Næstformand: Ulla Christensen - tlf. 21 27 79 04
Kasserer: Jette K. Sørensen - tlf. 29 47 19 59
Kirkeværge: Bente Dalsgaard Christensen - tlf. 51 86 57 87
Kontaktperson: Anne Hulshoff
Sekretær: Ulla Christensen

Møderække 2019:

Tirsdag den 29. januar 2019, ordinært møde
Lørdag den 23. februar 2019, visionsdag for alle menighedsråd og ansatte
Tirsdag den 12. marts 2019, regnskabsmøde
Tirsdag den 7. maj 2019, kvartalsrapport 2019
Onsdag den 8. maj 2019 - Din Kirke Årsmøde
Onsdag 22. maj 2019, kl. 14.00, Studietur
Tirsdag den 4. juni 2019, kl. 16.00, budgetmøde 2020
Onsdag den 14. august 2019, Visionsmøde for alle menighedsråd og ansatte
Tirsdag den 20. august 2019, kvartalsrapport 2019
Tirsdag den 1. oktober 2019, endelig budget 2020, revisionsrapport, godkendelse regnskab
Onsdag den 13. november 2019, kl. 16.00, konstituering og godkendelse af endelig budget

Visionsdag 2020

Visionsdag lørdag 22. februar 2020, kl. 08.30-12.30 for alle menighedsråd og ansatte i Sognehuset

Møderække 2020

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 17.30, ordinært møde
Tirsdag den 28. januar 2020, fællesmøde med Gerning Menighedsråd
Lørdag den 22. februar 2020, visionsdag for alle menighedsråd og ansatte
Tirsdag den 17. marts 2020, kl. 18.30, regnskabsmøde
Onsdag den 13. maj 2020 - Din Kirke Årsmøde
Tirsdag den 26. maj 2020, kl. 16.00, kvartalsrapport 2020
Tirsdag den 18. august 2020, kl. 16.00
Tirsdag den 20. oktober 2020, kl. 16.00

Konfirmand 2019

Et stort tillykke til det smukke unge menneske,
der  er blevet konfirmeret fra Hvorslev Kirke

Venlig hilsen fra

Thit Kirkeby-Hinrup

Sognepræst i Hvorslev, Gerning og Vellev kirker
Søndag den 19. maj 2019

Konfirmand Lucas Mørk Hagedorn,
Hvorslev kirke 19. maj 2019

Hvorslev Kirke

Kragelundvej 3,
Hvorslev
8860 Ulstrup

Møderne afholdes i

Sognehuset
Skråvej 6
Hvorslev
8860 Ulstrup

Bilag / udlæg

Sognesekretæren har overtaget regnskaberne, så fra og med i dag skal alle regninger, fakturaer og udlæg for Hvorslev Kirke fremsendes til faktura.hvorslevkirke@gmail.com.                         
5. april 2019