Hvorslev menighedsråd:

Formand: Jens Skytte - tlf. 40 14 35 14
Næstformand: Ulla Christensen - tlf. 21 27 79 04
Kasserer: Jette K. Sørensen - tlf. 29 47 19 59
Kirkeværge: Bente Dalsgaard Christensen - tlf. 51 86 57 87
Kontaktperson: Anne Hulshoff
Sekretær: Ulla Christensen

Møderække 2020

Tirsdag den 21. januar 2020, kl. 17.30, ordinært møde
Onsdag den 29. januar 2020, kl. 19.30, sammenlægningsmøde af Hvorslev og Gerning sogne
Lørdag den 22. februar 2020, visionsdag for alle tre menighedsråd og ansatte
Tirsdag den 17. marts 2020, kl. 18.30, regnskabsmøde 
Tirsdag den 26. maj 2020, kl. 16.00, kvartalsrapport 2020
Tirsdag den 9. juni 2020, Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget / Din Kirke Årsmøde
Tirsdag den 18. august 2020, kl. 16.00
Tirsdag den 15. september 2020, valgforsamling
Tirsdag den 6. oktober 2020, kl. 16.00

 

 

 

Hvorslev Kirke

Kragelundvej 3,
Hvorslev
8860 Ulstrup

Møderne afholdes i

Sognehuset
Skråvej 6
Hvorslev
8860 Ulstrup

Bilag / udlæg

Sognesekretæren har overtaget regnskaberne, så fra og med i dag skal alle regninger, fakturaer og udlæg for Hvorslev Kirke fremsendes til faktura.hvorslevkirke@gmail.com.                         
5. april 2019

Konfirmand 2019

Et stort tillykke til det smukke unge menneske,
der  er blevet konfirmeret fra Hvorslev Kirke

Venlig hilsen fra

Thit Kirkeby-Hinrup

Sognepræst i Hvorslev, Gerning og Vellev kirker
Søndag den 19. maj 2019

Konfirmand Lucas Mørk Hagedorn,
Hvorslev kirke 19. maj 2019

Referater 2020