Hvorslev - Gerning - Vellev

Konfirmand 2019:

Konfirmand Lucas Mørk Hagedorn,
Hvorslev kirke 19. maj 2019

Et stort tillykke til det smukke unge menneske,
der  er blevet konfirmeret fra Hvorslev Kirke

 

Venlig hilsen fra

Thit Kirkeby-Hinrup

Sognepræst i Hvorslev, Gerning og Vellev kirker
Søndag den 19. maj 2019

Hvorslev menighedsråd:

Formand: Jens Skytte - tlf. 40 14 35 14
Næstformand: Ulla Christensen - tlf. 21 27 79 04
Kasserer: Jette K. Sørensen - tlf. 29 47 19 59
Kirkeværge: Bente Dalsgaard Christensen - tlf. 51 86 57 87
Kontaktperson: Anne Hulshoff
Sekretær: Ulla Christensen

Møderække 2019:

Tirsdag den 29. januar 2019, ordinært møde
Lørdag den 23. februar 2019, visionsdag for alle menighedsråd og ansatte
Tirsdag den 12. marts 2019, regnskabsmøde
Tirsdag den 7. maj 2019, kvartalsrapport 2019
Onsdag den 8. maj 2019 - Din Kirke Årsmøde
Onsdag 22. maj 2019, kl. 14.00, Studietur
Tirsdag den 4. juni 2019, kl. 16.00, budgetmøde 2020
Onsdag den 14. august 2019, Visionsmøde for alle menighedsråd og ansatte
Tirsdag den 20. august 2019, kvartalsrapport 2019
Tirsdag den 1. oktober 2019, endelig budget 2020, revisionsrapport, godkendelse regnskab                               
Tirsdag den 19. november 2018, konstituering  

Visionsdag 2020:

Visionsdag lørdag 22. februar 2020, kl. 08.30-12.30 for alle menighedsråd og ansatte i Sognehuset

Hvorslev Kirke

Kragelundvej 3,
Hvorslev
8860 Ulstrup

Møderne afholdes i:

Sognehuset
Skråvej 6
Hvorslev
8860 Ulstrup

Bilag / udlæg:

Sognesekretæren har overtaget regnskaberne, så fra og med i dag skal alle regninger, fakturaer og udlæg for Hvorslev Kirke fremsendes til faktura.hvorslevkirke@gmail.com.                          5. april 2019