Gerning menigshedsråd:

Formand: Birgit Krag, Orholmvej 3, Gerning, 8850 Bjerringbro, tlf. 20 45 35 83
Næstformand, Kontaktperson: Anne Hulshoff, Vestergårdsvej 5, Gerning, 8850 Bjerringbro, tlf.
Kirkeværge: Anne-Mette Pedersen, Mågårdsvej 8, Gerning, 8850 Bjerringbro, tlf. 22 99 19 75
Kasserer: Anna Marie Hald, Brogade 28 1. tv, 8850 Bjerringbro, tlf.

Møderække 2019:

Lørdag den 23. februar 2019, Visionsdag for alle menighedsråd og ansatte
Onsdag 3. april 2019, kl. 15.00
Onsdag 8. maj 2019, Din Kirke Årsmøde, kl. 18.30
Tirsdag 21. maj 2019 + kirksyn, kl. 16.30
Onsdag 22. maj 2019, kl. 14.00, Studietur
Onsdag 14. august 2019, Visionsmøde for alle menighedsråd og ansatte
Tirsdag 20. august 2019, kl. 18.00
Onsdag 9. oktober 2019, kl 15.30
Tirsdag 12. november 2019, kl. 15.30

Visionsdag 2020:

Visionsdag lørdag 22. februar 2020, kl. 08.30-12.30 for alle menighedsråd og ansatte i Sognehuset

Gerning Kirke

Ringsøhøjvej 3,
Gerning
8850 Bjerringbro

Møderne afholdes i

Sognehuset
Skråvej 6
Hvorslev
8860 Ulstrup

Bilag / udlæg:

Sognesekretær har overtaget regnskaberne, så fra i dag skal alle regninger, fakturaer og udlæg for Gerning Kirke fremsendes til faktura.gerningkirke@gmail.com

5. april 2019