Gerning menigshedsråd:

Formand: Birgit Krag, Orholmvej 3, Gerning, 8850 Bjerringbro, tlf. 20 45 35 83
Næstformand, Kontaktperson: Anne Hulshoff, Vestergårdsvej 5, Gerning, 8850 Bjerringbro, tlf.
Kirkeværge: Anne-Mette Pedersen, Mågårdsvej 8, Gerning, 8850 Bjerringbro, tlf. 22 99 19 75
Kasserer: Anna Marie Hald, Brogade 28 1. tv, 8850 Bjerringbro, tlf.

Møderække 2020:

Onsdag den 29. januar 2020, kl. 18.30, Åbent møde i kirken - sammenlægning af sogne

Lørdag den 22. februar 2020, kl. 08.30 - 12.30, Visionsdag for alle tre menighedsråd og ansatte i Sognehuset

Tirsdag den 12. maj 2020, Din Kirke Årsmøde

Tirsdag den 15. september 2020, Valgforsamling

Tirsdag 17. november 2020, Menighedsrådsvalg

 

Provstesyn 2020
Tirsdag 5. maj 2020, kl. 9.00-18.00
Onsdag 6. maj 2020, kl. 9.00-18.00
Torsdag 7. maj 2020, kl. 9.00-18.00

Aidt, Gerning, Hvorslev, Kollerup Hovedgård, Sdr. Vinge og V. Velling,
Thorsø, Ulstrupbro, Vejerslev, Vellev

(ruterne planlægges senere)


Rullende ERFA for kirkegårdspersonale og kirkeværger i alle tre sogne
Tirsdag den 12. maj 2020, kl. 08.00 - 16.00

Visionsdag 2020:

Visionsdag lørdag 22. februar 2020, kl. 08.30-12.30 for alle menighedsråd og ansatte i Sognehuset

Gerning Kirke

Ringsøhøjvej 3,
Gerning
8850 Bjerringbro

Møderne afholdes i

Sognehuset
Skråvej 6
Hvorslev
8860 Ulstrup

Bilag / udlæg:

Sognesekretær har overtaget regnskaberne, så fra i dag skal alle regninger, fakturaer og udlæg for Gerning Kirke fremsendes til faktura.gerningkirke@gmail.com

5. april 2019