Gerning menigshedsråd:

Formand: Birgit Krag, Orholmvej 3, Gerning, 8850 Bjerringbro, tlf. 20 45 35 83
Næstformand, Kontaktperson: Anne Hulshoff, Vestergårdsvej 5, Gerning, 8850 Bjerringbro, tlf.
Kirkeværge: Anne-Mette Pedersen, Mågårdsvej 8, Gerning, 8850 Bjerringbro, tlf. 22 99 19 75
Kasserer: Anna Marie Hald, Brogade 28 1. tv, 8850 Bjerringbro, tlf.

Møderække 2020:

Onsdag den 29. januar 2020, kl. 18.30, Åbent møde i kirken - sammenlægning af Hvorslev og Gerning sogne
Lørdag den 22. februar 2020, kl. 08.30 - 12.30, Visionsdag for alle tre menighedsråd og ansatte i Sognehuset
Tirsdag den 9. juni 2020, Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget
Tirsdag den 15. september 2020, Valgforsamling
Tirsdag den 17. november 2020, Menighedsrådsvalg

 
Provstesyn 2020:
Tirsdag 18. august 2020, kl. 9.00-18.00
Onsdag 19. august 2020, kl. 9.00-18.00
Torsdag 20. august 2020, kl. 9.00-18.00
Aidt, Gerning, Hvorslev, Kollerup Hovedgård, Sdr. Vinge og V. Velling,Thorsø, Ulstrupbro, Vejerslev, Vellev (Dato og rute planlægges senere) 

Rullende ERFA for kirkegårdspersonalet og kirkeværge i alle tre sogne:
Torsdag den 10. september 2020, kl. 08.00 - 16.00

Gerning Kirke

Ringsøhøjvej 3,
Gerning
8850 Bjerringbro

Møderne afholdes i

Sognehuset
Skråvej 6
Hvorslev
8860 Ulstrup

Bilag / udlæg:

Sognesekretær har overtaget regnskaberne, så fra i dag skal alle regninger, fakturaer og udlæg for Gerning Kirke fremsendes til faktura.gerningkirke@gmail.com

5. april 2019