Årshjul 2020

Tidsfrister omkring budget- og regnskabsprocedure:
(frist, hvem, hvad og hvor)

15.01.20:
Provstiet frigiver budget til offentliggørelse på www.Sogn.dk
01.02.20:
Provstiet frigiver regnskab til offentliggørelse på www.sogn.dk
01.04.20:
Menighedsrådet aflev. godkendt årsregnskab elektronisk i Økonomiportalen
15.04.20:
Provstiudvalget udmelder den foreløbige driftsramme til MR i Økonomiportalen
01.04 - 15.06.20:
Menighedsrådet skal indkalde til Din Kirkes Årsmøde i foråret den 9. JUNI 2020
31.05.20:
Menighedsrådet fremsender 1. kvartalsrapport til provstiudvalget
15.06.20:
Menighedsrådet aflev. behandlet budgetbidrag i Økonomiportalen
31.08.20:
Menighedsrådet fremsender 2. kvartalsrapport til provstiudvalget
15.09.20:
Revisor foretager revision af regnskab og indlæser revisionsprotokolat i DAP
Provstiudvalget udmelder den endelige driftsramme og anlægsramme i Økonomiportalen
15.10.20:
Menighedsrådet skal behandle revisionsprotokollat
15.11.20:
Provstiudvalget behandler revisionsprotokollat og påtegner regnskab med evt. bemærkninger
Menighedsrådet aflev. godkendt budget i Økonomiportalen
30.11.20:
Menighedsrådet fremsender 3. kvartalsrapport til provstiudvalget
31.12.20:
Menighedsrådet behandler provstiudvalgets påtegning for regnskabet

Vejledning til elektronisk aflevering ligger på DAP/Håndbøger: Vejledning regnskabsarkiv - menighedsråd

Kvartalsrapporter sendes til provstiets mail: favrskov.provsti@km.dk

Møder og kurser i provstiet

19.02.20: Formandsmøde, kl. 17.00-19.00, Hinnerup sognegård
12.03.20: AFLYST - Indledende budgetsamråd kl. 17.00-20.00, Tinghuset, Hammel
09.09.20: Budgetsamråd kl. 17.00-20.00, Tinghuset, Hammel
10.09.20: Rullende ERFA for kirkegårdspersonale og kirkeværger - udskudt til 2021
12.11.20: Formandsmøde, kl. 18.00-20.00, Hadsten sognehus

 

Ajourført 08.08.2020 / uch

Favrskov Provsti

Kirkevej 11, 8370 Hadsten
tlf. 86 91 01 44
mobil 23 61 64 24
Åbningstid: tirsdag-torsdag
kl. 9.00 - 13.00
fredag kl. 9.00 - 12.00
mail:  Favrskov.provsti@km.dk

Provst Anders Bonde
Tlf. 23 61 64 24
mail: anbo@km.dk

Provstiudvalgsmøder 2020

Onsdag 29. januar 2020, kl. 9.30
Onsdag 26. februar 2020, kl. 9.30
Torsdag 12. marts 2020, kl. 15.00 - aflyst
Onsdag 25. marts 2020, kl. 9.30 - aflyst
Onsdag 29. april 2020, kl. 9.30 - aflyst
Onsdag 27. maj 2020, kl. 9.30
Onsdag 24. juni 2020, kl. 9.30
Torsdag 27. august 2020, 9.30
Onsdag  9. september 2020, kl. 15.00
Onsdag 30. september 2020, kl. 9.30
Onsdag 28. oktober 2020, kl. 9.30
Onsdag 25. november 2020, kl. 9.30
Onsdag 16. december 2020, kl. 9.30

Ajourført 10.06.2020 / uch

Præstekonvent

Tirsdag den 15. september 2020
Torsdag den 26. november 2020
Torsdag den 14. januar 2021

Provstesyn 2020

Tirsdag 18. august 2020, kl. 9.00-18.00
Onsdag 19. august 2020, kl. 9.00-18.00
Torsdag 20. august 2020, kl. 9.00-18.00

Aidt, Gerning, Hvorslev, Kollerup Hovedgård, Sdr. Vinge og V. Velling,
Thorsø, Ulstrupbro, Vejerslev, Vellev

(ruterne planlægges senere)

Ajourført 10.06.2020 / uch

Menighedsrådsvalget 2020

Januar, februar og marts 2020:
Afholdelse af en lang række valgkurser, hvor valgbestyrelserne lærer alt, hvad der er værd at vide om den nye valgform
April-september 2020:
Folkekirkemedlemmer informeres om valget
Søndag den 17. maj 2020:
Frist for afholdelse af orienteringsmøde i flersognspastorater uden fælles menighedsråd
Tirsdag den 9. juni 2020:
Orienteringsmøde / Din Kirke Årsmøde
Tirsdag den 15. september 2020:
Valgforsamling
Tirsdag den 17. november 2020:
Menighedsrådsvalg i hele Danmark

Læs mere her:  https://www.menighedsraad.dk/medlemsydelser/menighedsraadsvalg-2020/