Årshjul 2019

Tidsfrister omkring budget- og regnskabsprocedure:
(frist, hvem, hvad og hvor)

15.01.19:
Provstiet frigiver budget 2019 til offentliggørelse på www.Sogn.dk
01.02.19:
Provstiet frigiver regnskab 2017 til offentliggørelse på www.sogn.dk
01.04.19:
Menighedsrådet aflev. godkendt årsregnskab 2018 elektronisk i Økonomiportalen
15.04.19:
Provstiudvalget udmelder den foreløbige driftsramme til MR i Økonomiportalen
01.04 - 15.06.19:
Menighedsrådet skal indkalde til Din Kirkes Årsmøde i foråret
31.05.19:
Menighedsrådet fremsender 1. kvartalsrapport 2019 til provstiudvalget
15.06.19:
Menighedsrådet aflev. behandlet budgetbidrag 2020 i Økonomiportalen
31.08.19:
Menighedsrådet fremsender 2. kvartalsrapport 2019 til provstiudvalget
15.09.19:
Revisor foretager revision af regnskab 2018 og indlæser revisionsprotokolat i DAP
Provstiudvalget udmelder den endelige driftsramme og anlægsramme 2020 i Økonomiportalen
15.10.19:
Menighedsrådet skal behandle revisionsprotokollat 2018
15.11.19:
Provstiudvalget behandler revisionsprotokollat og påtegner regnskab 2018 med evt. bemærkninger
Menighedsrådet aflev. godkendt budget 2020 i Økonomiportalen
30.11.19:
Menighedsrådet fremsender 3. kvartalsrapport 2019 til provstiudvalget
31.12.19:
Menighedsrådet behandler provstiudvalgets påtegning for regnskab 2018

Vejledning til elektronisk aflevering ligger på DAP/Håndbøger: Vejledning regnskabsarkiv - menighedsråd

Kvartalsrapporter sendes til provstiets mail: favrskov.provsti@km.dk

Møder og kurser i provstiet:

19.01.19: Visionsdag, kl. 9.00-16.00
31.01.19: ERFA dag for regnskabsfører, kl. 9.00-15.00
07.02.19: Formandsmøde, kl. 18.00-20.00
05.03.19: ERFA møde kirkegårdspersonale og kirkeværger, kl. 9.00-15.00
14.03.19: Indledende budgetsamråd, kl. 17.00-20.00, Tinghuset, Vestergade 5, 8450 Hammel
10.09.19: Budgetsamråd, kl. 17.00-20.00, Tinghuset, Vestergade 5, 8450 Hammel
26.09.19: Rullende graver ERFA kirkegårdspersonale og kirkeværger, kl. 9.00-16.00
02.10.19: ERFA møde for kbf. sognepræster, kordegne og præstesekretær, kl. 16.30-17.30
08.10.19: Formandsmøde, kl. 18.00-20.00 - MR byd ind

Der hvor der ikke er oplyst sted, oplyses det senere.

Konvent for præsterne i provstiet:

Tirsdag 5. februar - onsdag 6. februar 2019

Resten af datoerne følger

Ajourført 02.11.2018

Favrskov Provsti

Kirkevej 11
8370 Hadsten
tlf. 86 91 01 44
mobil 23 61 64 24
Åbningstid: tirsdag-torsdag
kl. 9.00 - 13.00
fredag kl. 9.00 - 12.00
mail:  Favrskov.provsti@km.dk

Provst Anders Bonde
Tlf. 23 61 64 24
mail: anbo@km.dk

Provstiudvalgsmøder 2019

Onsdag 30. januar 2019, kl. 9.30
Onsdag 20. februar 2019, kl. 9.30
Torsdag 14. marts 2019, kl. 15.00
Onsdag 27. marts 2019, kl. 9.30
Onsdag 24. april 2019, kl. 9.30
Onsdag 29. maj 2019, kl. 9.30
Onsdag 26. juni 2019, kl. 9.30
Onsdag 28. august 2019, 9.30
Tirsdag 10. september 2019, kl. 15.00
Onsdag 30. oktober 2019, kl. 9.30
Onsdag 27. november 2019, kl. 9.30
Onsdag 11. december 2019, kl. 9.30

Konsulentrunder i Aarhus Stift 2019

Onsdag 27. februar 2019
Torsdag 9. maj 2019
Torsdag 29. august 2019
Tirsdag 1. oktober 2019

Provstesyn 2019

Tirsdag 30. april 2019, 9.00-18.00
Torsdag 2. maj 2019, kl. 9.00-18.00
Onsdag 8. maj 2019, kl. 9.00-18.00
Voldby, Lading, Hammel, Søby, Sporup, Røgen, Grundfør,
Haldum, Vitten, Søften, Foldby

(ruterne planlægges senere)

Ajourført 02.11.2018