Hvorslev - Gerning - Vellev

Gerning Menighedsråd:

Formand: Birgit Kragh - tlf. 20 45 35 83
Næstformand: Anne Hulshoff
Kasserer: Anna Marie Hald
Kirkeværge: Anne-Mette Pedersen - tlf. 22 99 19 75

Vellev Menighedsråd:

Formand: Benny Jensen - tlf. 28 93 48 94
Næstformand / Kasserer: Gert Bjerre
Sekretær: Ivan Madsen
Kirkeværge: Per Vestergaard - tlf. 86 96 42 48
Menigt medlem: Marianne Borggaard Drejdal
Menigt medlem: Ivan Madsen

Hvorslev Menighedsråd:

Formand: Jens Skytte - tlf. 40 14 35 14
Næstformand: Ulla Christensen - tlf. 21 27 79 04
Kasserer: Jette Klostergaard Sørensen - tlf. 29 47 19 59
Kirkeværge: Bente Dalsgaard Christensen - tlf. 51 86 57 87
Sekretær: Ulla Christensen

Formål:

Menighedsrådene er ansvarlige for sognenes kirkelige og administrative anliggender.

Som udgangspunkt er der et menighedsråd i hvert af landets sogne, men igennem de seneste år har flere sogne valgt at have et menighedsråd, der er fælles for to eller flere sogne. 

Et menighedsråd kan bestå af mellem 5 og 15 medlemmer, og de vælges som hovedregel hvert fjerde år for en fire-årig funktionsperiode.

Læs mere her:
https://www.folkekirken.dk/folkekirken-arbejder/frivillige/menighedraad