Menighedsrådets arbejde:

Menighedsrådets opgaver er fastlagt ved lovgivning.

Medlemmerne tilkendegiver ved deres underskrift ved rådets tiltræden, at de vil arbejde på den evangelisk-lutherske læres grund og for fremme af kirkens - dvs. menighedens - liv og vækst.
Rådet udarbejder budget for kirken og de mange aktiviteter i sammenhæng hermed.
Økonomien styres i samarbejde med personalet, så man sikrer resurser og en god service over for alle, der kommer i berøring med kirken og menighedslivet.
Bl.a. skal præstegården, tre kirker og kirkegårde samt sognehuset vedligeholdes.

Landsforeningen af menighedsråd:
www.menighedsraad.dk

Formål

Menighedsrådene er ansvarlige for sognenes kirkelige og administrative anliggender.

Som udgangspunkt er der et menighedsråd i hvert af landets sogne, men igennem de seneste år har flere sogne valgt at have et menighedsråd, der er fælles for to eller flere sogne. 

Et menighedsråd kan bestå af mellem 5 og 15 medlemmer, og de vælges som hovedregel hvert fjerde år for en fire-årig funktionsperiode.

Læs mere her:
https://www.folkekirken.dk/folkekirken-arbejder/frivillige/menighedraad

Gerning Menighedsråd

Formand: Birgit Kragh - tlf. 20 45 35 83
Næstformand: Anne Hulshoff
Kasserer: Anna Marie Hald
Kirkeværge: Anne-Mette Pedersen - tlf. 22 99 19 75

Vellev Menighedsråd:

Formand: Benny Jensen - tlf. 28 93 48 94
Næstformand / Kasserer: Gert Bjerre
Sekretær: Ivan Madsen
Kirkeværge: Per Vestergaard - tlf. 86 96 42 48
Menigt medlem: Marianne Borggaard Drejdal
Menigt medlem: Ivan Madsen

Hvorslev Menighedsråd

Formand: Jens Skytte - tlf. 40 14 35 14
Næstformand: Ulla Christensen - tlf. 21 27 79 04
Kasserer: Jette Klostergaard Sørensen - tlf. 29 47 19 59
Kirkeværge: Bente Dalsgaard Christensen - tlf. 51 86 57 87
Sekretær: Ulla Christensen - tlf. 21 27 79 04