Send Sikker mail

Når du ønsker at sende noget til præst, menighedsråd eller kirkekontor, som indeholder personfølsomme oplysninger, skal du benytte Send Sikker mail.

Sikker post - formularløsning

FOLKEKIRKENS IT Sikker-post, Vejledning om formularløsning

Sikker formular er den e-mail løsning, som skal anvendes, såfremt der skal kommunikeres med en borger om personfølsomme oplysninger (eksempelvis e-mails som indeholder cpr-nr.).

Almindelig e-mail - til og fra Kirkenettet (e-mails fra og til nn@km.dk eller nn@sogn.dk) - er altid krypteret under forsendelsen med det, der benævnes "TLS".

Almindelig e-mail må ikke anvendes til post, der indeholder personfølsomme oplysninger.

Sikker e-mail er post som sendes via en "VPN-tunnel" og er lige så sikker som Sikker formular - men kræver at den man sender til - eksempelvis en kommune er tilmeldt ordningen.

Sikker formular er en løsning, som fungerer på den måde, at en borger med sit NemID, kan sende en "sikker" e-mail til præst, menighedsråd eller eller kirkekontor. Modtageren (præst, menighedsråd eller kirkekontor) besvarer henvendelsen fra sin normale e-mail, men sender svaret til borgerens (afsenders eBoks).

Sikker formular kan menighedsrådet implementere på deres egen hjemmeside, men løsningen kan også anvendes fra sognets side på Sogn.dk.

Folkekirkens IT - april 2019

NemID til kirken