Ansatte

Sognepræsten

Thit Kirkeby-Hinrup
Tlf. 24 23 10 26
Mail: thk@km.dk

Mandag er fridag

Når du ønsker at sende noget til sognepræsten, menighedsråd eller kirkekontor, 
som indeholder personfølsomme oplysninger, 
bedes du benytte Send Sikker mail

Sognesekretær

Christina Hillebrecht
Tlf. 86 46 39 39
Mail: CHI@km.dk - træffes på Kirkekontoret, Hagenstrupvej 1,
8860 Ulstrup
tirsdag, onsdag og torsdag mellem
kl. 10.00 - 13.00

Graver og kirketjener:

Kirketjener - vakant
Graver Lene Lund Olesen
(Hvorslev, Vellev) tlf. 60 24 45 86
Graver Keld Andersen
(Gerning, Vellev) tlf. 21 16 26 72

Organist

Asbjørn Rosendal deltids-organist, som primært er ansat i Thorsø-Vejerslev-Aidt pastorat.

Kirkesanger

Helle Skovkjær tlf. 51 31 90 18 eller mail helleskovkjaer@outlook.dk