Ansatte

Sognepræst

Thit Kirkeby-Hinrup
Tlf. 24 23 10 26
Mail: thk@km.dk
Mandag er fridag

Når du ønsker at sende noget til præst, menighedsråd eller kirkekontor, som indeholder personfølsomme oplysninger, skal du benytte Sikker mail.

Sognesekretær

Christina Hillebrecht
Tlf. 86 46 39 39
Mail: CHI@km.dk  - træffes tirsdage og torsdage mellem kl. 12.30 - 14.00

Graver og kirketjener:

Kirketjener - vakant
Graver Lene Lund Olesen (Hvorslev, Vellev) tlf. 60 24 45 86
Graver Keld Andersen (Gerning, Vellev) tlf. 21 16 26 72

Organist

Asbjørn Rosendal deltids-organist, som primært er ansat i Thorsø-Vejerslev-Aidt pastorat.

Kirkesanger

Helle Skovkjær tlf. 51 31 90 18 eller mail helleskovkjaer@outlook.dk