Barnedåb

Barnedåb er en fest

Barnedåben markerer en festdag både for barnet, familien og hele menigheden, som får et nyt medlem.
Ved dåben bliver vi velsignet og får løftet om, at Gud altid vil følge os. 

De fleste bliver døbt, mens de er helt små, men man kan blive døbt i alle aldre.
Nogle bliver døbt som voksne, og andre før deres konfirmation. 

Dåb kan - i alle sognets kirker - foretages ved gudstjenesterne om søndagen.

Det fremgår af gudstjenestelisten på hjemmesiden eller i kirkebladet, hvornår der er gudstjenester i de forskellige kirker.
Der kan døbes flere børn ved samme gudstjeneste.

Navngivning:

Barnet skal navngives inden seks måneder. Navngivning kan ske i forbindelse med dåb.
Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivning ved at udfylde en blanket via NemID på borger.dk.

Hvad skal vi gøre ?

Hvis I ønsker barnet døbt en bestemt dato, træffer I aftale med præsten om dette.
Hvis I først og fremmest ønsker en bestemt kirke, henvender I jer til sognepræsten eller finder oplysning i gudstjenestelisten på hjemmesiden eller i kirkebladet om, hvilke datoer der er gudstjeneste i den ønskede kirke.

Inden dåben skal I oplyse følgende til kirkekontoret:

  • navn, telefonnummer og evt. mail på en forælder
  • barnets navn
  • navn og adresse på den person, der skal bære barnet til døbefonten (gudmor eller gudfar)
  • navn og adresse på to til fem faddere, som alle skal være døbt   

Kirkekontorets adresse: 
Ulstrupbro Sognehus
Hagenstrupvej 1
8860 Ulstrup
tlf: 86 46 39 39

Voksendåb

Den voksne, som ønsker at blive døbt, kontakter sognepræsten. Som forberedelse til dåben mødes præsten og den voksne for at tale dåben igennem og aftale den forberedende dåbsundervisning. Der kan være mange grunde til, at man som voksen ønsker at blive døbt, og der er stor forskel på, hvilket kendskab man i forvejen har til kristendom.

Derfor aftaler præsten og den voksne karakteren af den forberedende dåbsundervisning ud fra individuelle ønsker og forudsætninger.

Voksendåb bliver mere og mere almindelig i folkekirken.

Dåbsklude

Dåbsklud er en lille hjemmestrikket klud, som gives som gave fra menigheden til dåbsbarnet.

Landet over mødes strikkeglade for at strikke dåbsklude med kristne symboler.
Hvorslev Nørkerne strikker for Gerning, Vellev og Hvorslev kirker. 

Tidligere har vi, når barnet er dødt med tre håndfulde vand, blot tørret vandet bort med en stofserviet.

Vi ønsker nu at erstatte servietten med noget mere vedvarende: håndstrikket dåbsklude med kristne symboler.

Præsten Ann Maj Lorenzen fik idéen til dåbskluden og har skabt mange forskellige mønstre. På nogle klude er der også plads til at brodere dato og barnets navn.

Dåben er en særlig oplevelse for familien og det er godt at have noget med hjem, som har været i brug under ritualet.
Er der en i familien, der ønsker at strikke dåbskluden, har det stor betydning, men ellers er det dejligt, at vi har frivillige, som har tænkt på den lille ny på den store dag.