Begravelse / bisættelse:

Begravelse er afsked og forkyndelse
En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst.
Ved en kirkelig bisættelse eller begravelse bliver der sagt tak for den dødes liv og for alt, hvad andre mennesker fik lov at dele med ham eller hende. Der bliver også sat ord på sorgen over det, de har mistet eller aldrig fik.

Jordpåkastelse
I begge ritualer er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv.
Begravelsesritualet minder os om det løfte, vi modtog, da vi blev døbt, at Gud er med os i livet, i døden og i livet efter døden.

Det skal jeg gøre ?

Aftal tid med præsten:
I dagene efter et dødsfald skal man som pårørende midt i sorgen tage stilling til en masse spørgsmål og ordne mange praktiske ting.
De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp og rådgivning.

Kontakt din sognepræst og aftal hvor og hvornår handlingen i kirken skal finde sted, og tid til en samtale med præsten.

Anmeldelse om dødsfald:
Dødsfald skal inden 48 timer anmeldes på https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Doedsfald-og-begravelse/Begravelse?NavigationTaxonomyId=d719d286-0b90-4de1-b4d0-39c5780ad0d9 med Nem-id, evt. vedhæftet andre relevante oplysninger.
Original lægelig dødsattest skal afleveres på kirkekontoret, med mindre den foreligger elektronisk fra lægen.

Gravstedet

Ønsker du kisten eller urnen nedsat på Hvorslev, Gerning eller Vellev kirkegård,
kontakt venligst vores gravere inden begravelsen / bisættelsen.

Graver Lene Lund Olesen (Hvorslev, Vellev) tlf. 60 24 45 86
Graver Keld Andersen (Gerning, Vellev) tlf. 21 16 26 72 

På Kirkeministeriets borgerportal kan du finde flere oplysninger: 
http://www.km.dk/borgerinformation/doedsfald/kirkeligbegravelse/

Priskatalog for gravsteder:

... kan udleveres af graveren