Kirkegårdene

Vores gravere er

Lene Lund Olesen (Hvorslev, Vellev)
hgvgraver@gmail.com
tlf. 60 24 45 86

Keld Andersen (Gerning, Vellev)
hgvgraver@gmail.com  
tlf. 21 16 26 72

Vores gravere træffes også på kirkegårdene og er altid klar til at hjælpe dig.  

Graveren:
Mange kirkegårde ledes af en graver, som er ansvarlig for at anlægge kirkegården og for at vedligeholde den og kirkens øvrige udearealer.

Graveren plejer og passer kirkegården, bl.a. granpyntning til jul. Man kan sige, at en gravers arbejde minder om en gartners.

Samtidig har en graver opgaver og samtaler, som en gartner ikke har. Når et menneske dør, taler graveren med de pårørende om, hvor på kirkegården vedkommende skal begraves, og hvordan gravstedet skal anlægges. Det er også graverens opgave at forberede gravstedet før begravelsen.
En gravers primære arbejdssted er altså også et sted, hvor mange kommer for at mindes nogle, de har mistet.   

Grandækning på kirkegårdene:

Arbejdstilsynet har nedlagt forbud mod knæliggende arbejdsstillinger i forbindelse med grandækning.
Det betyder en spændende udfordring med nye måder at grandække på.

Vi påtænker at grandække på plade, net og tov og håber, at I gravstedsejere vil tage godt imod den "nye" grandækning, som vil give et nyt og anderledes udtryk.

Grandækningen påbegyndes omkring uge 43, så kirkegårdene er smukt pyntet til jul og nytåret.

Graverne ved Vellev - Gerning - Hvorslev kirkegårde
Oktober 2018

Lapidarium på din kirkegård

Et lapidarium er et område, oftest i forbindelse med en kirkegård, hvor særligt bevaringsværdige minde- og gravsten opstilles.

Lapis betyder sten og et lapidarium er en udstilling eller samling af sten. I Danmark kendes ordet fra kirkegårdenes samlinger af gravsten, men andre steder bruges udtrykket om andre stensamlinger. 

På kirkegårdene ses tit udvalgte bevaringsværdige sten samlet i en slags udendørs museum, men mange steder er det blot alle gravsten fra nedlagte grave samlet eet sted på kirkegården, hvilket så også er et lapidarium omend mere uformelt.

Der er ikke bestemte regler for hvilke sten eller hvordan de sættes i et lapidarium, men der er regler i kirke- og museumslov, for hvordan menighedsrådet skal sortere, når de skal rydde ud i gravsten, der ikke er afhentet af ejerne efter fredningstiden. 

Kirkegårdsgraverne / personalet kan besvare yderligere spørgsmål.


Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Pas på vores kirkegårde

Mel.: I al sin glans nu stråler solen

Når I går rundt og lufter hunde,
det ofte sker på kirkens grunde,
at vi må samle pølser op,
og det er jo ikke vores job.
Så hvis det sker, at hunden sked:
Husk posen og tag lorten med.

Et hjertesuk fra vores gravere
ved Hvorslev, Gerning og Vellev kirke

Hvilke aftaler kan du indgå med kirkegården

Obligatoriske ydelser i 2019:
Fællesplæne 1 urneplads kr. 311,95
Fællesplæne 1 kisteplads kr. 394,05
Græsgravsted med plade 1 kisteplads kr. 621,86
Græsgravsted med plade 1 urneplads kr.   542,85
For urnenedsættelse i plæne betales for 10 år.
For kistenedsættelse i plæne betales for 30 år.
 
Ydelser, der kan tilvælges i 2019: 
Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads             kr.   926,63
Pleje og vedligeholdelse 2 kistepladser          kr. 1247,83
Pleje og vedligeholdelse 3 kistepladser          kr. 1403,79
Pleje og vedligeholdelse 4 kistepladser          kr. 1559,78
Pleje og vedligeholdelse 5 kistepladser          kr. 1715,75
Pleje og vedligeholdelse 1 urnegravsted         kr.   712,16
Grandækning 1 kisteplads  kr. 410,25
 
Timeløn for særlige ydelser kr. 348,90
Ral – pr. trillebør kr.  100,00
Alle priser er inkl. moms.
 
For ikke-medlemmer af Folkekirken skal der betales for erhvervelse af gravsted, gravkastning og evt. benyttelse af kirken. Graver eller kirkeværge kan oplyse nærmere herom.

Kirkeværger i sognene

Vellev:
Per Vestergaard
tlf. 40 32 39 60 
per@raver.dk

Hvorslev:
Bente Dalsgaard Christensen
tlf. 51 86 57 87
knudogbente@hotmail.com

Gerning:
Anne-Mette Pedersen
tlf. 22 99 19 75
amp@fiberpost.dk