Hvorslev - Gerning - Vellev

Vores gravere er:

Du kan kontakte vores kirkegårdsgravere her:

Lene Lund Olesen (Hvorslev, Vellev)
hgvgraver@gmail.com
tlf. 60 24 45 86

Keld Andersen (Gerning, Vellev)
hgvgraver@gmail.com  
tlf. 21 16 26 72

Vores gravere træffes også på kirkegårdene og er altid klar til at hjælpe dig.  


Vikar for gravermedhjælper:

Orla Overby er ansat som afløser frem til gravermedhjælper, Mette Guldbram Madsen kommer tilbage fra barsel i midten af august 2019. 

Graveren:
Mange kirkegårde ledes af en graver, som er ansvarlig for at anlægge kirkegården og for at vedligeholde den og kirkens øvrige udearealer.

Graveren plejer og passer kirkegården, bl.a. granpyntning til jul. Man kan sige, at en gravers arbejde minder om en gartners.

Samtidig har en graver opgaver og samtaler, som en gartner ikke har. Når et menneske dør, taler graveren med de pårørende om, hvor på kirkegården vedkommende skal begraves, og hvordan gravstedet skal anlægges. Det er også graverens opgave at forberede gravstedet før begravelsen.

En gravers primære arbejdssted er altså også et sted, hvor mange kommer for at mindes nogle, de har mistet.   

Pas på vores kirkegårde:

Mel.: I al sin glans nu stråler solen

Når I går rundt og lufter hunde,
det ofte sker på kirkens grunde,
at vi må samle pølser op,
og det er jo ikke vores job.
Så hvis det sker, at hunden sked:
Husk posen og tag lorten med.Et hjertesuk fra vores gravere

ved Hvorslev, Gerning og Vellev kirke

 

Grandækning:

Arbejdstilsynet har nedlagt forbud mod knæliggende arbejdsstillinger i forbindelse med grandækning.
Det betyder en spændende udfordring med nye måder at grandække på.

Vi påtænker at grandække på plade, net og tov.
Vi håber på at I gravstedsejere vil tage godt imod den "nye" grandækning, som vil give et nyt og anderledes udtryk.

Graverne ved Vellev - Gerning - Hvorslev kirkegårde
Oktober 2018

Hvilke aftaler kan du indgå med kirkegården:

 

Obligatoriske ydelser i 2019:

Fællesplæne 1 urneplads kr. 311,95
Fællesplæne 1 kisteplads kr. 394,05
Græsgravsted med plade 1 kisteplads kr. 621,86
Græsgravsted med plade 1 urneplads kr.   542,85
For urnenedsættelse i plæne betales for 10 år.
For kistenedsættelse i plæne betales for 30 år.

 

Ydelser, der kan tilvælges i 2019:

 

Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads             kr.   926,63
Pleje og vedligeholdelse 2 kistepladser          kr. 1247,83
Pleje og vedligeholdelse 3 kistepladser          kr. 1403,79
Pleje og vedligeholdelse 4 kistepladser          kr. 1559,78
Pleje og vedligeholdelse 5 kistepladser          kr. 1715,75

Pleje og vedligeholdelse 1 urnegravsted         kr.   712,16

Grandækning 1 kisteplads  kr. 410,25

 

 

 

Timeløn for særlige ydelser kr. 348,90
Ral – pr. trillebør kr.  100,00

Alle priser er inkl. moms.

 

For ikke-medlemmer af Folkekirken skal der betales for erhvervelse af gravsted, gravkastning og evt. benyttelse af kirken. Graver eller kirkeværge kan oplyse nærmere herom.

 

  

Kirkeværger i sognene:

Vellev:
Per Vestergaard
tlf. 40 32 39 60 
per@raver.dk

Hvorslev:
Bente Dalsgaard Christensen
tlf. 51 86 57 87
knudogbente@hotmail.com

Gerning:
Anne-Mette Pedersen
tlf. 22 99 19 75
amp@fiberpost.dk