Folkekirken åbner den 18. maj 2020

 

Vi starter forsigtigt og med alle de relevante forholdsregler med passende afstand, deltagerantal, varighed osv.

I første omgang beregner vi 1 person pr. 4 m2, så det er muligt at holde to meters afstand for dem der er særligt sårbare.

Baseret på disse tal kan der være:
28 deltagere pr. tjeneste i Vellev Kirke
27 deltagere pr. tjeneste i Gerning Kirke
27 deltagere pr. tjeneste i Hvorslev Kirke

 

 • Kristi Himmelfartsdag den 21. maj afholder vi gudstjeneste i Hvorslev Kirke kl. 10.30.
 • Søndag den 24. maj 2020 afholder vi gudstjeneste i Gerning Kirke kl. 10.30.

For at ingen skal gå forgæves, vil vi gerne at du / I tilmelder dig / jer pr. telefon, sms eller mail og fortæller eller skriver på hvilken dag du / I gerne vil være med ved gudstjenesten.For at deltage kontakt præst Thit Kirkeby-Hinrup på tlf.: 24 23 10 26 e-mail: THK@KM.DK

 

Glæder mig til at se dig.
Hilsen sognepræsten og menighedsrådene

 


15. maj 2020

Læs mere her: www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/folkekirken-aabner-den-18-maj

Provst Anders Bonde

Kære menighedsråd i Favrskov provsti.

Vi har i år gennemlevet en historisk påske. Opstandelsesbudskabet har måttet finde helt nye veje "ud af huset". Det er lykkedes og ikke mindst, fordi vore præster, menighedsråd og medarbejdere har forstået opgaven. 

Dygtigt har alle benyttet - og understøttet - de formidlingsmuligheder, der nu engang er til rådighed, og det gode budskab er i forbavsende grad slået igennem. Den positive respons har været overvældende både på bidragene i påskeavisen og på de digitale opslag med gudstjenester, andagter og kirkemusikalske indslag.
Disse initiativer vil fortsætte en tid endnu - både i avisen - og digitalt.
"Undtagelsestilstanden" er desværre ikke forbi -  omend der nu gradvist lempes.

 

Netop genåbningen af Folkekirken kan blive en nok så vanskelig opgave - ikke mindst for jer i menighedsrådene. Logistikken omkring kirker og sognegårde med opfølgning på - og tilrettelæggelse - af værneforskrifter vil kræve sit også på mandsskabssiden. Og der kan - ligesom i skolen - blive brug for yderlige ressourcer til rengøring og til etablering af værneforskrifter i øvrigt.

 

Vi kender ikke rækkevidden af det endnu. Det nuværende regelsæt gælder til og med 10. maj 2020, og vi må forvente, at der kommer et præcist regelsæt på de nødvendige tiltag til brug efter 10. maj 2020 inden da. Derom mere så snart, jeg har det.

 

Under indtryk af den generelle lempelse i samfundet vil det dog være naturligt med en lidt mere liberal fortolkning af reglerne også i Folkekirken indenfor det gældende regelsæt. Hidtil har der været anlagt et konservativt skøn med basis i omegnen af 10+ deltagere ved kirkelige handlinger. 
Jeg har i dag tilkendegivet overfor præsterne - og gør det herved også overfor jer - at en øvre grænse på 20 deltagere nu vil være forsvarligt - hvis ellers der er de fornødne kvadratmeter (m2) til rådighed i kirkeskibet (4 kvadratmeter pr. person med afstand 2 meter). 
Men stadig naturligvis under iagttagelse af overholdelsen af sundhedsstyrelsens værneforskrifter.

 

I forhold til tiden efter 10. maj 2020 kunne det være en idé, at der allerede nu foretages en opmåling af opholdsarealerne i konfirmandstuer og sognegårde til brug, når åbningen her forhåbentlig kan finde sted i maj. Det samme med kirkerne de steder, hvor det ikke allerede er sket.

 

Andet er der ikke at foretage sig nu. Nuværende regelsæt gælder, som sagt, frem til 10. maj 2020 - medmindre der kommer ændringer....!

 

Jeg har i dag drøftet en række yderligere spørgsmål med præsterne i forhold til konfirmander og andet.

 

Jeg kan konstatere, at der en god dialog mellem præster og menighedsråd, og det er jo godt også i en tid, hvor der virkelig er brug for at skulle takle netop uforudsigeligheden og forsøge i fællesskab at give svar på spørgsmål, der vanskeligt kan få et svar.

 

De bedste hilsner
Provst Anders Bonde
Favrskov provsti                           19. april 2020

Kirken & Corona


Regler og vejledning ved kirkelige handlinger:
Vi har 19. marts 2020 fået retningslinjer fra Kirkeministeriet, for at mindske smittespredning og derfor skal vi orientere om, at:

 • Alle gudstjenester er aflyst frem til og med den 17. maj 2020

 • Alle arrangementer er aflyst 
 • Præsterne sender online gudstjenester klik her: www.favrskovprovsti.dk


 • Vielser og barnedåb er udskudt, men tilbyder at holde for en lille håndfuld mennesker (forældre/par og 2 vidner)
 • Kirkesangeren må ikke deltage i kirkelige handlinger
 • Plejehjemmet ligeledes
 • Konfirmanderne skal blive hjemme
 • Menighedsrådsmøderne er aflyst
 • Bisættelser anbefales kremering først og udskyde jordpåkastelsen, det er dog muligt at få jordpåkastelse i kirken som ved begravelse
 • Begravelser afvikles for max 10 personer
 • Kirkegårdspersonale må igen være på kirkgården - men hold afstand
 • Attester eftersendes, vi udleverer ikke papiret i kirken
 • Konfirmationer i Gerning og Vellev kirker flyttes til søndag den 30. august 2020
 • Sjælesorg og samtaler er nu primært over telefon
 • Dåb og vielser kan foretages med max 10 personer i kirkerummet
 • Begravelser skal stadig foregå inden for de lovpligtige to uger
 • Hvis afdøde derimod skal bisættes, anbefaler vi, at kremeringen sker med det samme og at man aftaler med præsten, hvornår højtideligheden skal være
 • I øjeblikket er det max antal ved begravelser fra sognets kirker
  - der bliver lagt salmeark på bænkene
  - personer af samme husstand må naturligvis sidde sammen
  - kirkebetjeningen må ikke være til stede under den kirkelige handling, de må dog gerne gøre klar
  - derfor må familien selv lægge blomster m.v. ind i kirken
  - man må desværre ikke stå for tæt omkring rustvognen eller graven
  - gå frem én ad gangen

 

Vi beklager naturligvis omstændighederne, men vi må alle passe på hinanden ved at holde afstand.

Venlig hilsen
Menighedsråd og personale 


Læs flere nyheder her:   www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder 

 

Kirkelige handlinger i en coronatid

Vi er lidt mere usikre og rådvilde end vi plejer ved de kirkelige handlinger i disse dage. Der er meget der er nyt for os alle. Reglerne fra kirkeministeriet er klare, men barske. 

Vi må udtrykke vores omsorg og kærlighed uden berøring. Vi krammer ikke, giver ikke hånd. Sidder med større afstand. Vi forsøger at begrænse os til en håndfuld deltagere ved en kirkelig handling. Det er en ny situation for os. Der giver mange bekymringer og går ud over længe planlagte fester. 

Vi vil så gerne være der for hinanden fysisk, i glæde og i sorg. Række vores hænder frem mod hinanden og viser vores kærlighed og omsorg. Men hvad hvis vi på den måde spreder smitte…   
Vi passer på hinanden ved at holde afstand. 

Årets konfirmationer er udskudt til 30. august 2020, med håb om at alt er tilbage ved det gamle til den tid.

Planlagte barnedåb er også blevet udskudt, fordi gudstjenesterne er aflyst og man ikke må forsamles mere end 10 personer. Det er det kirken anbefaler, men det er ikke den eneste mulighed. 
For selvom alt det ydre, selv det som vi har pålanlagt og glædet os til, i princippet sagtens kan udsættes, dåbskjolen, festen, gæsterne, gaverne, maden. Så er der jo også et andet indhold i en barnedåb. 
Det at lægge sit barn i Guds hænder, at bede Fadervor sammen, at modtage Guds løfter om kærlighed og velsignelse. 
Det har vi måske mere brug for nu end ellers. Vi har nu, som altid, brug for at vide at Gud bærer med, også der hvor vores egne hænder ikke kan nå. 
Så selvfølgelig kan I stadig få jeres barn døbt. Ring og aftal en tid. Kom med to vidner (faddere) - I behøver kun at komme fire - hold afstand, men få jeres barn døbt. 
Der behøves kun en præst. Musik og salmer gemmer vi til senere. Vi lover at spritte døbefont og hænder af. Dåbsattesten får I tilsendt senere. Men det papir er heller ikke det vigtigste ved dåben. 

Når alt det her forhåbentlig snart er overstået, så lover vi, at I må komme i kirken med fine dåbskjoler (hvis den stadig passer) og alle jeres familie og venner, vi døber selvfølgelig ikke barnet igen, men vi har et ritual for fremstilling af allerede døbte børn - og så skal der være fest med gæster og gaver og mad.

Det samme gælder alle der har bestilt vielse og nu har været nødt til at udskyde. 
I kan sagtens blive viet NU, og så invitere til velsignelse i kirken og skøn fest senere.

Begravelser er en anden sag, de skal stadig afholdes inden for to uger efter dødstidspunktet. 
Der må vi holde os til max. 10 deltagere. 

Biskopperne anbefaler, at man ved bisættelser kan kremere først og derefter holde kirkelig højtidlighed når det engang er muligt med jordpåkastelse på urnen. 
En anden mulighed er, at man samles ganske få og holder en kort bisættelse i kirken. 
Der vil naturligvis være mulighed for at holde en kirkelig højtidlighed senere, eller man kan samles til mindesammenkomst på anden vis, når verden igen er normal. 

Under alle omstændigheder vil vi fra kirkens side gøre vores yderste for at de kirkelige handlinger afholdes både smukt og meningsfuldt, selvom vi ikke gør som vi plejer.

24. marts 2020

 

 

Vi passer på hinanden og holder lukket

 

Det er i sandhed en speciel tid, vi nu går igennem. Ingen af os kan gøre, som vi plejer, og retningslinjerne ændres nogle gange time for time.

Vi har i de sidste uger måttet aflyse eller udskyde mange arrangementer, som vi har glædet os til.

Det gælder gudstjenester, sangaftener, sogneaftener, vielser, barnedåb og konfirmationer. Vi har udskudt kirkebladet lidt, for det er ikke til at sige hvornår vi igen kan mødes og fejre gudstjenester, hinanden og livet igen eller hvornår vi igen kan vise vores omsorg og respekt ved at hjælpe hinanden med at tage afsked med vores kære.

Nu sender vi alligevel kirkebladet ud, med de arrangementer der er planlagt for de næste 3 måneder. 
Vi opfordrer til at man orienterer sig på kirkernes hjemmesider www.hvorslevkirke.dk www.gerningkirke.dk www.vellevkirke.dk som vil være opdateret med eventuelle ændringer eller aflysninger.

Desuden kan man følge Hvorslev, Gerning og Vellev Kirker på Facebook.

Kirkens personale er sendt hjem, men præsten stadigvæk til rådighed for samtaler og sjælesorg over telefonen.

Aftenringning

Opfordring fra alle landets 10 biskopper, at kirkerne i hele landet skal ringe aftenringning kl. 17.00, så derfor ringer vores tre kirker en time tidligere end ellers.

aarhusstift.dk/nyheder/opfordring-til-aftenringning

Pressemeddelelse 24. marts 2020

Få hjælpen hjem til din fordør

Har du brug for at få købt ind, hentet en pakke, hentet medicin eller andre praktiske gøremål, så er vi klar.

Du kan få hjælp, hvis du:

• Er ældre og føler dig i risiko for at blive smittet
• Er særlig udsat pga. sygdom og derfor har valgt at gå i selvisolation
• Er mistænkt for at være smittet og derfor i hjemmekarantæne
• Er syg af coronavirus og i hjemmekarantæne
• På anden vis har brug for hjælp på grund af corona-smitten

Læs mere: https://www.rodekors.dk/corona/
Bemærk vores hjælp omfatter IKKE børnepasning.
20. marts 2020