Kirken & Corona


Regler og vejledning ved kirkelige handlinger:
Vi har 19. marts 2020 fået retningslinjer fra Kirkeministeriet, for at mindske smittespredning og derfor skal vi orientere om, at:

 • Alle gudstjenester er aflyst frem til den 10. maj 2020

 • Alle arrangementer er aflyst
 • Præsterne sender online gudstjenester klik her: www.favrskovprovsti.dk


 • Vielser og barnedåb er udskudt, men tilbyder at holde for en lille håndfuld mennesker (forældre/par og 2 vidner)
 • Kirkesangeren må ikke deltage i kirkelige handlinger
 • Plejehjemmet ligeledes
 • Konfirmanderne skal blive hjemme
 • Menighedsrådsmøderne er aflyst
 • Bisættelser anbefales kremering først og udskyde jordpåkastelsen, det er dog muligt at få jordpåkastelse i kirken som ved begravelse
 • Begravelser afvikles for max 10 personer
 • Kirkegårdspersonale må igen være på kirkgården - men hold afstand
 • Attester eftersendes, vi udleverer ikke papiret i kirken
 • Konfirmationer i Gerning og Vellev kirker flyttes til søndag den 30. august 2020
 • Sjælesorg og samtaler er nu primært over telefon
 • Dåb og vielser kan foretages med max 10 personer i kirkerummet
 • Begravelser skal stadig foregå inden for de lovpligtige to uger
 • Hvis afdøde derimod skal bisættes, anbefaler vi, at kremeringen sker med det samme og at man aftaler med præsten, hvornår højtideligheden skal være
 • I øjeblikket er det max antal ved begravelser fra sognets kirker
  - der bliver lagt salmeark på bænkene
  - personer af samme husstand må naturligvis sidde sammen
  - kirkebetjeningen må ikke være til stede under den kirkelige handling, de må dog gerne gøre klar
  - derfor må familien selv lægge blomster m.v. ind i kirken
  - man må desværre ikke stå for tæt omkring rustvognen eller graven
  - gå frem én ad gangen

 

Vi beklager naturligvis omstændighederne, men vi må alle passe på hinanden ved at holde afstand.

Venlig hilsen
Menighedsråd og personale 


Læs flere nyheder her:   www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder 

 

Påskens gudstjenester er aflyst

Ingen ved, hvor længe undtagelsestilstanden varer, men vi må nok forvente flere aflysninger i fremtiden. Indtil videre er kirken lukket i hvert fald påsken over for gudstjenester og andre arrangementer - med undtagelse af kirkelige handlinger. 

Men selvom døren er lukket, så er kirken her stadig. Vi skal blive ved med at tro - også på hinanden og på næstekærligheden. Vi kan hjælpe de svageste ved at stå sammen på afstand og give hinanden håb om, at vi kan komme igennem corona-krisen ved at drage omsorg. 
Vi skal lade håbet gå viralt, ikke frygten. Det betyder, at Hvorslev, Gerning og Vellev Kirker, som alle andre, må gøre brug af alternative platforme. 

Præsterne i Favrskov samarbejder og har allerede gang i mange fine initiativer både hver for sig og sammen. Vi har valgt at gå sammen og skiftes til at lave gudstjenester som dels sendes digitalt og dels kommer i Lokalavisen Favrskov. 
Denne linje fortsætter vi. Jeg ved ikke præcis hvordan, da dette er en ny situation og vi i mange tilfælde asfalterer mens vi kører for tiden. 

Vi forsøger alle, efter bedste evne at række ud selvom vi skal holde afstand. Det er vigtigt for os alle, at kirken kan være tilstede mest muligt alle steder under de helt særlige betingelser, der råder lige nu. 

Ved at følge Hvorslev, Gerning og Vellev Kirker på Facebook kan vi holde kontakt og melde ud hvad der sker, dele indhold og være sammen om at være kirke i en forandret virkelighed. 
På kirkernes hjemmesider kan du holde dig opdateret om aflysninger og om de nye muligheder. 

Der kommer igen en dag, hvor vi kan være samme, fejre gudstjeneste og dele den kærlighed, som Gud vil at alle mennesker skal dele. Men lige nu kan vi bedst passe på hinanden ved at holde afstand.

Det er uvant og svært, men vi må ikke lade frygten og håbløsheden tage over. Vi skal være der for hinanden, ringe til hinanden, skrive til hinanden, vinke når vi ses og fejre gudstjeneste sammen på afstand, selvom det er nyt for os alle. 
For næstekærlighed kan også gå online, og håb kan heldigvis gå igennem ild, vand - og high tech-skærme.

Kirkelige handlinger i en coronatid

Vi er lidt mere usikre og rådvilde end vi plejer ved de kirkelige handlinger i disse dage. Der er meget der er nyt for os alle. Reglerne fra kirkeministeriet er klare, men barske. 

Vi må udtrykke vores omsorg og kærlighed uden berøring. Vi krammer ikke, giver ikke hånd. Sidder med større afstand. Vi forsøger at begrænse os til en håndfuld deltagere ved en kirkelig handling. Det er en ny situation for os. Der giver mange bekymringer og går ud over længe planlagte fester. 

Vi vil så gerne være der for hinanden fysisk, i glæde og i sorg. Række vores hænder frem mod hinanden og viser vores kærlighed og omsorg. Men hvad hvis vi på den måde spreder smitte…   
Vi passer på hinanden ved at holde afstand. 

Årets konfirmationer er udskudt til 30. august 2020, med håb om at alt er tilbage ved det gamle til den tid.

Planlagte barnedåb er også blevet udskudt, fordi gudstjenesterne er aflyst og man ikke må forsamles mere end 10 personer. Det er det kirken anbefaler, men det er ikke den eneste mulighed. 
For selvom alt det ydre, selv det som vi har pålanlagt og glædet os til, i princippet sagtens kan udsættes, dåbskjolen, festen, gæsterne, gaverne, maden. Så er der jo også et andet indhold i en barnedåb. 
Det at lægge sit barn i Guds hænder, at bede Fadervor sammen, at modtage Guds løfter om kærlighed og velsignelse. 
Det har vi måske mere brug for nu end ellers. Vi har nu, som altid, brug for at vide at Gud bærer med, også der hvor vores egne hænder ikke kan nå. 
Så selvfølgelig kan I stadig få jeres barn døbt. Ring og aftal en tid. Kom med to vidner (faddere) - I behøver kun at komme fire - hold afstand, men få jeres barn døbt. 
Der behøves kun en præst. Musik og salmer gemmer vi til senere. Vi lover at spritte døbefont og hænder af. Dåbsattesten får I tilsendt senere. Men det papir er heller ikke det vigtigste ved dåben. 

Når alt det her forhåbentlig snart er overstået, så lover vi, at I må komme i kirken med fine dåbskjoler (hvis den stadig passer) og alle jeres familie og venner, vi døber selvfølgelig ikke barnet igen, men vi har et ritual for fremstilling af allerede døbte børn - og så skal der være fest med gæster og gaver og mad.

Det samme gælder alle der har bestilt vielse og nu har været nødt til at udskyde. 
I kan sagtens blive viet NU, og så invitere til velsignelse i kirken og skøn fest senere.

Begravelser er en anden sag, de skal stadig afholdes inden for to uger efter dødstidspunktet. 
Der må vi holde os til max. 10 deltagere. 

Biskopperne anbefaler, at man ved bisættelser kan kremere først og derefter holde kirkelig højtidlighed når det engang er muligt med jordpåkastelse på urnen. 
En anden mulighed er, at man samles ganske få og holder en kort bisættelse i kirken. 
Der vil naturligvis være mulighed for at holde en kirkelig højtidlighed senere, eller man kan samles til mindesammenkomst på anden vis, når verden igen er normal. 

Under alle omstændigheder vil vi fra kirkens side gøre vores yderste for at de kirkelige handlinger afholdes både smukt og meningsfuldt, selvom vi ikke gør som vi plejer.

24. marts 2020

 

 

Vi passer på hinanden og holder lukket

 

Det er i sandhed en speciel tid, vi nu går igennem. Ingen af os kan gøre, som vi plejer, og retningslinjerne ændres nogle gange time for time.

Vi har i de sidste uger måttet aflyse eller udskyde mange arrangementer, som vi har glædet os til.

Det gælder gudstjenester, sangaftener, sogneaftener, vielser, barnedåb og konfirmationer. Vi har udskudt kirkebladet lidt, for det er ikke til at sige hvornår vi igen kan mødes og fejre gudstjenester, hinanden og livet igen eller hvornår vi igen kan vise vores omsorg og respekt ved at hjælpe hinanden med at tage afsked med vores kære.

Nu sender vi alligevel kirkebladet ud, med de arrangementer der er planlagt for de næste 3 måneder. 
Vi opfordrer til at man orienterer sig på kirkernes hjemmesider www.hvorslevkirke.dk www.gerningkirke.dk www.vellevkirke.dk som vil være opdateret med eventuelle ændringer eller aflysninger.

Desuden kan man følge Hvorslev, Gerning og Vellev Kirker på Facebook.

Kirkens personale er sendt hjem, men præsten stadigvæk til rådighed for samtaler og sjælesorg over telefonen.

Aftenringning

Opfordring fra alle landets 10 biskopper, at kirkerne i hele landet skal ringe aftenringning kl. 17.00, så derfor ringer vores tre kirker en time tidligere end ellers.

aarhusstift.dk/nyheder/opfordring-til-aftenringning

Pressemeddelelse 24. marts 2020

Få hjælpen hjem til din fordør

Har du brug for at få købt ind, hentet en pakke, hentet medicin eller andre praktiske gøremål, så er vi klar.

Du kan få hjælp, hvis du:

• Er ældre og føler dig i risiko for at blive smittet
• Er særlig udsat pga. sygdom og derfor har valgt at gå i selvisolation
• Er mistænkt for at være smittet og derfor i hjemmekarantæne
• Er syg af coronavirus og i hjemmekarantæne
• På anden vis har brug for hjælp på grund af corona-smitten

Læs mere: https://www.rodekors.dk/corona/
Bemærk vores hjælp omfatter IKKE børnepasning.
20. marts 2020