Hvorslev - Gerning - Vellev

Tak for denne gang

Under og efter sognesekretær Christina Hillebrechts barsel har Gitte Winding været ansat som præstesekretær.
Fra og med 1/9 2019 er Christina tilbage på fuld tid, og vi takker Gitte for hendes indsats gennem næsten halvandet år.

Ansatte:

Sognepræst:
Thit Kirkeby-Hinrup
Tlf. 24 23 10 26
Mail: thk@km.dk
Mandag er fridag

Når du ønsker at sende noget til præst, menighedsråd eller kirkekontor, som indeholder personfølsomme oplysninger, skal du benytte Sikker mail.

Sognesekretær:
Christina Hillebrecht
Tlf. 86 46 39 39
Mail: CHI@km.dk  - træffes tirsdage og torsdage mellem kl. 12.30 - 14.00

Graver og kirketjener:
Kirketjener - vakant
Graver Lene Lund Olesen (Hvorslev, Vellev) tlf. 60 24 45 86
Graver Keld Andersen (Gerning, Vellev) tlf. 21 16 26 72

Organist:
Asbjørn Rosendal deltids-organist, som primært er ansat i Thorsø-Vejerslev-Aidt pastorat.

Kirkesanger:
Helle Skovkjær tlf. 51 31 90 18 eller mail helleskovkjaer@outlook.dk  (Hvorslev, Vellev, Gerning)

Vikar for gravermedhjælper:
Pr. 1. marts 2019 er Orla Overby ansat som afløser frem til gravermedhjælper, Mette Guldbram Madsen kommer tilbage fra barsel i midten af august 2019. 

Sognehuset:

Skråvej 6,
Hvorslev
8860 Ulstrup


Nyttige links