Hvorslev - Gerning - Vellev


Kontakt:

Sognepræst
Thit Kirkeby-Hinrup
Skråvej 6
Hvorslev
8860 Ulstrup
Tlf.: 24 23 10 26
Mail: thk@km.dk
Mandag er fridag 

Sognesekretær:
Gitte Winding &
Christina Hillebrecht
Træffetid: tirsdage og torsdage
mellem kl. 12.30 - 14.00
Tlf: 86 46 39 39
Mail: gwj@km.dk eller chi@km.dk

Personlig henvendelse:
Ulstrupbro Sognehus
Hagenstrupvej 1
8860 Ulstrup

Benyt Sikker mail


Konfirmationsforberedelse 2020:

Begyndergudstjeneste
søndag den 25. august 2019, kl. 10.30
i Gerning Kirke

Alle kommende konfirmander, deres forældre, søskende m.m. fra alle tre kirker inviteres til begyndergudstjeneste.


Alle kommende konfirmander og forældre inviteres også til en Informationsaften
Onsdag den 18. september 2019, kl. 19.30 i Sognehuset
 

læs mere: Kirkelige handlinger - konfirmation

Festgudstjeneste for præstekadetter:

Onsdag 21. august 2019 bliver der skrevet kirkehistorie, når Akademi for Præstekadetter åbner op i Favrskov Provsti ved en festgudstjeneste klokken 17.00 i Nr. Galten kirke.

Akademi for Præstekadetter bliver det første af sin slags. Formålet er at forberede de teologistuderende til en hverdag som præst samt sætte en stopper for præstemanglen, som folkekirken oplever.

 • Favrskov Provsti og Aarhus Stift står bag initiativet
 • Projektet løber som forsøgsordning i perioden 2019 - 2021
 • Evalueringen af projektet sker i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
 • Der er ansat fem lønnede præstekadetter til ugentlig timetal på omkring 10 timer
 • Præstekadetterne bliver ansat på bacheloroverenskomst under Den danske Præsteforening
 • Studiejobbet er kun for aktive kandidatstuderende på teologistudiet
 • Akadamiet holder til i Hadsten

  Læs mere her:
  https://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/nyt-akademi-giver-studerende-forsmag-paa-praesteembedet

Legater til lærerstuderende:

Det er nu muligt for lærerstuderende fra Vellev Sogn at søge legater fra Peder Niels Pedersens mindelegat.

Peder Niels Pedersen boede i mange år på Mosegaard sammen med sine søskende Karl og Margrethe. Peder var egentlig uddannet lærer, men brugte ikke sin uddannelse og arbejde i stedet på gården.

I sit testamente noterede han at der skulle oprettes et mindelegat til støtte for lærerstuderende.

Legatet kan søges af unge studerende opvokset i Vellev sogn.

Ansøgning sendes eller indleveres til Benny Jensen, Thostrupvej 5, 8860 Ulstrup eller mail benny@energimail.dk senest 1. november 2018.

En tur med hunden............

Mel.: I al sin glans nu stråler solen

Når I går rundt og lufter hunde,
det ofte sker på kirkens grunde,
at vi må samle pølser op,
og det er jo ikke vores job.
Så hvis det sker, at hunden sked:
Husk posen og tag lorten med.


Et hjertesuk fra vores gravere
ved Hvorslev, Gerning og Vellev kirke

Sognehuset:

Skråvej 6,
Hvorslev
8860 Ulstrup


Nyttige links