Hvorslev - Gerning - Vellev


Kontakt

Præst
Thit Kirkeby-Hinrup
Tlf.: 8646 3553
Mail: thk@km.dk

Præstesekretær
Træffes: tirsdag-onsdag-torsdag
mellem kl. 10.00 og 13.00

Christina Hillebrecht
Tlf: 8646 3939
Mail: chi@km.dk

Web-master
Inger Grydgaard
Mail: grydgaard@hotmail.dk


Kirkebladet

Januar 2017

Tidligere kirkeblade

Har du gode ideer til det næste kirkeblad, så skriv til
redaktionen - klik her

Udfyldningsvalg

Hvorslev menighedsråd blev ikke fuldtalligt ved sidste menighedsrådsvalg, derfor skal der være udfyldningsvalg.

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn. Der er udfyldningsvalg til menighedsrådet – og det er din chance for at få indflydelse på din kirke. Stil op som kandidat – eller kom og vær med til at vælge et nyt menighedsråd.

Der skal vælges 4 personer til menighedsrådet. Valgperioden er på 4 år.

Kandidatlister kan indleveres i tidsrummet fra tirsdag den 24. januar 2017 kl. 19.00 til tirsdag den 31. januar 2017 kl. 19.00.

Valgbestyrelsen har bemyndiget to personer til at modtage kandidatlisterne:

Menighedsrådsformand Hvorslev: Michael Poulsen, Vinkelvej 12, Hvorslev, 8860 Ulstrup

Sognesekretær: Christina Hillebrecht, Ulstrupbro Sognehus, Hagenstrupvej 1, 8860 Ulstrup

- - o o O  o o - -

BLIV KANDIDAT
Menighedsrådet holder et opstillingsmøde i forlængelse af orienteringsmødet. Her kan der opstilles en eller flere kandidatlister til valget.

Det er altså typisk her, du skal møde op, hvis du ønsker at få dit navn på en kandidatliste. Opstillingsmødet er afgørende, fordi de opstillede kandidater automatisk er valgt, hvis der kun indleveres én liste (se afsnittet ”Opstillingen i praksis”).

Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og sognebåndsløsere til sognet – der er fyldt 18 år, kan som udgangspunkt opstille på en kandidatliste til valget. Listen skal have opbakning fra mindst fem stillere.

VÆLG DIT MENIGHEDSRÅD
I langt de fleste sogne er kandidatlisten fra opstillingsmødet den eneste liste, der bliver indleveret – og dermed er det på opstillingsmødet, at du kan få indflydelse på, hvem der bliver valgt til det næste menighedsråd.

Indleveres der flere lister, afholdes der valg i sognet d. 14. marts 2017.

OPSTILLINGEN I PRAKSIS
Der skal anvendes en obligatorisk formular til kandidatlisterne. Den kan hentes på www.menighedsraadsvalg2016.dk eller på www.km.dk. Den udfyldte liste skal indleveres senest d 31. januar 2017 kl. 19.00 til indleveringsstedet i sognet. Du kan finde indleveringsadresser og tidsrum for indlevering på www.sogn.dk/hvorslev eller på www.hvorslevkirke.dk.

Denne annonce beskriver hovedreglerne for menighedsrådsvalget. Find detaljerne på www.menighedsraadsvalg2016.dk.